ČNB slaví patnácté narozeniny

Praha - Česká národní banka si připomíná 15 let od svého vzniku a 10 let zajišťování stability cen takzvaným inflačním cílováním. Aktuální inflační šoky oslabily sílu nastavené politiky banky a poslaly index růstu cen daleko od chtěného inflačního koryta. Také o tom, proč tomu tak je, hovořil v Dobrém ránu ČT guvernér oslavence Zdeněk Tůma.

„Dnes si určíme inflační cíl, stanovíme inflaci, které bychom chtěli dosáhnout a budeme dělat všechno pro to, abychom jí dosáhli. Je to samozřejmě spojeno s dalšími podmínkami pro inflační cílování,“ popsal merito práce centrálních bankéřů guvernér České národní banky Zdeněk Tůma.

Ovšem každá ekonomika, zejména menší a otevřená, je ovlivněna šoky zvenčí, další se vytváří doma a dochází k souběhu šoků. „To je situace, ke které nyní došlo. Nárůst cen energií ve světě, cen potravin, k tomu přišly i reformy, které vláda schválila v loňském roce, a to dohromady přidalo několik procentních bodů k inflaci,“ pokračoval Tůma. Na druhé straně jsou tady i protiinflační vlivy, jako je posilující kurz.

Inflační cíl je stanoven na 3 procenta, od roku 2010 jsou to pouhá 2 procenta. Hlavním nástrojem jsou úrokové sazby. Podle Tůmy to je účinný a dostatečně mocný nástroj. Za výjimečných situací může centrální banka intervenovat na posílení či oslabení měny, u nás tak naposledy zakročila v letech 2001 a 2002.
 
Koruna posílila od začátku roku o deset procent k euru. „Vývoj kurzu by měl odpovídat vývoji ekonomiky. Pokud dojde k rychlému posílení, nemůže ekonomika takové tempo dlouhodobě ustát. Lze to považovat za krátkodobý výkyv a dojde k určité korekci,“ přidal se k očekávání trhů Tůma.

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Má výhradní právo vydávat do oběhu bankovky a mince, včetně mincí pamětních. Je zřízena Ústavou České republiky. Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, jejímiž členy jsou guvernér, dva viceguvernéři a čtyři vrchní ředitelé. Všechny členy bankovní rady jmenuje prezident republiky na šestileté období. Tuto pozici vykonávali pouze tři guvernéři, prvním byl Josef Tošovský, kterého v letech 1997-1998 zastupoval v plném rozsahu Pavel Kysilka. Od roku 2000 jím je Zdeněk Tůma. Předchůdcem ČNB byla Státní banka československá.

Vydáno pod