Čína omezí spotřebu energií a zavede povolenky

Peking - Čína plánuje omezit spotřebu energií, především pak fosilních paliv. Z tohoto důvodu zkušebně zavede systém, který bude fungovat na bázi energetických povolenek, s nimiž bude možné obchodovat, z počátku ale patrně jen v některých čínských provinciích. Nová ekologická pravidla vyplývají z návrhu, který na výročním zasedání čínského parlamentu předložila Národní komise pro rozvoj a reformu.

Komise hodlá zavést pilotní program pro stanovení limitu spotřeby a obchodování s nespotřebovanou energií. Peking by tak měl mít lepší přehled o tom, kolik energie se v Číně spotřebovává. Podrobnosti sice ještě nejsou známy, ale předpokládá se, že jednotlivé provincie budou mít možnost přidělovat kvóty na spotřebu energií městům a odvětvím. Ty pak pravděpodobně budou moci mezi sebou obchodovat s povolenkami.

Cesta k „zelené“ Číně a planetě?

Až dosud čínští vládní představitelé vždy odmítali návrh, aby byl v Číně zaveden celostátní limit pro vypouštění škodlivých emisí do ovzduší. Bývalý předseda úřadu pro energetickou politiku Čang Kuo-pao ale řekl, že vláda zavede pevný limit celkové spotřeby energií. To umožní omezit do roku 2015 spotřebu energií ze všech zdrojů na ekvivalent čtyř miliard tun uhlí.

V loňském roce odpovídala celková spotřeba energií v Číně ekvivalentu asi 3,25 miliardy tun uhlí, což byl proti roku 2009 nárůst o 5,9 procenta. Pětiletý rozvojový plán na období 2011 až 2015 předpokládá i změny v daňové oblasti s cílem podpořit efektivnější využití energie a snížit znečištění. Klíčové pro zdanění energií bude, z jak kvalitních zdrojů pochází, zatímco doposud záleželo na objemech.

Podle agentury Reuters je plán jedním z důkazů, že Čína do ekonomiky zavádí další tržní mechanismy, byť zpočátku jen omezeně. Cílem Pekingu je snižovat závislost na fosilních palivech a jejich podíl na tvorbě hrubého domácího produktu. Čína v současnosti platí za největšího znečišťovatele ovzduší skleníkovými plyny, které pocházejí z lidské činnosti. Do roku 2020 by Čína chtěla závislost na fosilních palivech snížit o 40 až 45 procent, když za základ bere rok 2005.

Vydáno pod