ČEZ zatím neví, zda se rozšíření Dukovan vyplatí

Třebíč - O stavbě pátého atomového bloku v Dukovanech rozhodne ČEZ během dvou let. Zatím není jisté, zda má tato lokalita pro rozšíření jaderné elektrárny technické předpoklady a zda je to vůbec možné ekonomicky. Studie proveditelnosti na výstavbu nového bloku by měla být dokončena v tomto roce.

Dukovany, starší ze dvou českých atomových elektráren, jsou v provozu čtvrt století. První čtyři bloky by podle dlouhodobých plánů ČEZ ještě měly dodávat proud do sítě až 35 let. Zda se pak štěpná reakce v této lokalitě zcela zastaví, nebo bude pokračovat v nových blocích, není jisté. Na rozdíl od jihočeského Temelína, kde už ČEZ připravuje výstavbu dvou nových bloků, mají Dukovany slabší zdroj vody potřebné pro chlazení bloků. „Ta voda je asi největší problém,“ míní ředitel dukovanské jaderné elektrárny Tomáš Žák.

Dukovany štěpí atom už 25 let

Štěpná reakce v prvním dukovanském bloku byla zahájena 12. února 1985. V témže roce 3. května byl v tomto bloku zahájen zkušební provoz. Dukovany se od té doby staly největším a nejlevnějším výrobcem české elektřiny, v posledních letech pokrývají asi pětinu domácí spotřeby. Letos poprvé má tento zdroj v dodávkách proudu překonat mladší atomová elektrárna Temelín. V minulém roce dodala dukovanská elektrárna do sítě 13,995 miliardy kilowatthodin elektřiny, pro letošek plánuje navýšení výroby o 1,3 procenta.

Podle původního projektu by měla životnost prvního ze čtyř atomových bloků končit už za pět let, ale ČEZ se snaží modernizací za miliardy korun prodloužit provoz elektrárny na 50 až 60 let. Instalováním účinnějších zařízení se také postupně zvyšuje výkon původních čtyř bloků. Na konci roku 2012 bude mít celá elektrárna namísto původních 1760 megawattů instalovaný výkon 2000 megawattů, tedy stejný, jako má teď Temelín.