ČEZ se soudí s bulharským státem kvůli podmínkám na trhu

Praha/Sofia - Český energetický gigant ČEZ vede v Bulharsku pětici sporů se státem. Jednu jeho stížnost řeší arbitrážní soud a další antimonopolní úřad. ČEZ považuje tento postup za nutný krok k ujasnění podmínek fungování bulharského trhu s elektřinou.

Tři žaloby na Státní komisi pro energetickou a vodní regulaci (DKEVR) se týkají tzv. regulované kvóty, kdy regulátor ukládá dodávat určitý objem produkce v daném čase za stanovenou regulovanou cenu. Elektrárně Varna, kterou ČEZ vlastní, je předepsán nejvyšší meziroční nárůst regulované kvóty. Firma považuje její zvyšování za nekorektní.     

„Jsme nuceni jít do výroby za cenu, která dneska nepokrývá naše náklady. Cena elektřiny se v Bulharsku reguluje jednou za rok, k 1. červenci, ale světové ceny uhlí se vyvíjejí každý den,“ popsal problém ředitel divize international ČEZ Tomáš Pleskač. V posledním období uhlí zdražilo o desítky procent.     

Elektrárna Varna rovněž nesouhlasí s cenou za disponibilitu tzv. studené rezervy pro případ nouze v elektrizační soustavě, kterou rovněž stanovil regulátor. ČEZ napadl také celkový koncept studené rezervy, kterou dodává státem vlastněné přenosové soustavy NEK. ČEZ ji podezřívá ze zneužití monopolního postavení.    

„Vzhledem k tomu, že v Bulharsku proti rozhodnutí regulačního úřadu neexistuje žádný opravný prostředek, jako například v České republice, jdou tyto věci k soudu. Není to ale nic, co by bylo vnímáno extrémně konfliktně,“ dodal. Vedle elektrárny Varna podal obdobný podnět k soudu i distributor CEZ Razpredelenie a obchodník CEZ Elektro.     

ČEZ působí v Bulharsku od začátku roku 2005. Distribuční společnost CEZ Razpredelenie dodává elektřinu více než dvěma milionům odběratelů na západě Bulharska, včetně obyvatel Sofie. Černouhelná elektrárna Varna, kterou česká energetická firma koupil v květnu 2006, vyrobila loni 3,7 TWh elektřiny, tedy asi desetinu bulharské spotřeby.