Českým zemědělcům se nebývale dařilo

Praha - Čeští zemědělci mají za sebou jednu z nejlepších sezon. Český statistický úřad (ČSÚ) uvádí, že meziročně sklidili téměř o 19,5 procenta víc obilovin a oproti loňsku vypěstovali i o 18,2 procenta více brambor. Sklizeň cukrovky se zvýšila o 13,2 procenta, u řepky vzrostla o 3,3 procenta. Začátek letošních žní přitom stejně jako loni komplikovalo deštivé počasí. V průběhu srpna se však výrazně zlepšilo a s ním i podmínky pro polní práce. Ani nevídaně dobrá úroda ale pravděpodobně nesníží cenu potravin.

Tak dobrou úrodu zažili čeští zemědělci přitom jen čtyřikrát. „Zcela jednoznačně rozhodující roli v tom mělo příznivé počasí - byly zcela rozloženy srážky a letos chyběly tropické dny, to znamená teploty přes 30 stupňů,“ prohlásil prezident Agrární komory Jan Veleba.

Obilovin se tak letos podle statistiků sklidilo 8,2 milionu tun, brambor 786 000 tun, cukrovky 3,471 milionu tun a řepky 1,077 milionu tun. U obilovin je sklizeň v porovnání s loňskem vyšší o 1,333 milionu tun při nárůstu průměrného hektarového výnosu o 0,89 tuny, tedy o 18,7 procenta.

ČSÚ:

„Hranice osm milionů tun sklizeného zrna byla na území naší republiky překročena u obilovin celkem zatím pouze v letech 1990, 2004 a 2008. Průměrný hektarový výnos obilovin celkem, na rozdíl od osevních ploch, byl však v těchto letech nižší než v roce letošním, kdy je odhadován na historicky rekordních 5,62 tuny.“

Kvůli poklesu stavů hospodářských zvířat, pro něž je obilí významnou krmnou plodinou, vznikají v posledních letech v Česku jeho každoroční přebytky a nemalá část komodity se ze země vyváží. Veleba odhaduje, že z letošní sklizně by mohly být ze země vyvezeny rekordní téměř tři miliony tun obilí.

Jan Veleba, prezident Agrární komory: 

„Letos nepřišly tropické dny, kdy by bylo přes třicet stupňů. Vedra úrodu vždy pocuchají. Rozhodujícím faktorem tedy bylo velmi příznivé počasí. Tržby z polní produkce budou proto výrazně vyšší.“

I přes dobrou úrodu potraviny asi nezlevní

Zda dobrá úroda zlevní v českých obchodech potraviny, se ale nedá říci. Záleží totiž na celosvětovém trhu, kde se zatím mluví spíš o opaku. Podle nejnovější studie Světové potravinářské a zemědělské organizace hrozí další zdražování. „Žijeme ve světě, kde jsou drahé potraviny a jejich cena neustále kolísá, což negativně ovlivňuje potravinovou bezpečnost nejzranitelnějších, nejchudších zemí a jejich obyvatel,“ konstatoval Kostas Stamoulis, ředitel pro rozvoj zemědělství z ekonomické divize OSN pro výživu a zemědělství.

Během následujících deseti let nejvíc podraží na celosvětovém trhu maso, a to až o 30 procent, obiloviny pak o dvacet procent. Ceny zvyšuje stále větší počet lidí, s čímž je spojena poptávka v rychle rostoucích ekonomikách, jako je Brazílie, Rusko nebo Čína.

Letošní úroda obilí byla jedna z nejlepších (zdroj: ČT24)