Česko má vyplácet vyšší odškodnění za regulaci nájemného, rozhodl Evropský soud

Události: Spor o odškodnění za regulaci nájemného (zdroj: ČT24)

Česko musí zaplatit dohromady zhruba 2,19 milionu korun (81 tisíc eur) třem stěžovatelům, kteří u Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) tvrdili, že země regulací nájemného porušila jejich práva. Vyplývá to z informací zveřejněných na internetových stránkách soudu. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že rozsudky zatím nejsou pravomocné.

Podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR (OSMD) české soudy přiznávají náhrady zhruba o 90 procent nižší, než jsou podle metodiky, kterou zvolil štrasburský soud. 

Aktuální rozsudek konečně rozhodl o odpovídajícím způsobu výpočtu náhrady za omezení vlastnického práva v souvislosti s dlouholetou regulací nájemného.
Ze zprávy Občanského sdružení majitelů domů v ČR

Sdružení je přesvědčeno, že vedle rozhodnutí ESLP nemůže obstát způsob, jakým odškodnění vyčíslují české soudy. Ten vychází z nájemného stanoveného v zákoně o jednostranném zvyšování nájemného z bytu pro rok 2007.

„Vláda bude muset lidi odškodňovat skutečně podle škody, kterou způsobila. A nikoliv dle falešných výpočtů, které nedávaly vůbec žádné rozumné odškodnění,“ řekl  Tomislav Šimeček, předseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR.

Sdružení očekává, že české soudy teď vypočítají daleko vyšší kompenzaci. Týkat by se mohla tisíců lidí. Na svých stránkách OSMD uvádí, že regulace se v ČR týkala 80 tisíc majitelů. 

Bude metodika pro náhrady přehodnocena?

Podle Evropského soudu má náhrada odpovídat rozdílu mezi tržním a regulovaným nájemným z období před deregulací nájmů.

„S trochou optimismu se lze domnívat, že dosavadní ‚metodika' minimalizace přiznávané náhrady bude muset být v dohledné době přehodnocena,“ uvádí OSMD. Vnitrostátní stanovení náhrady uznali štrasburští soudci za nedostatečné, dodává sdružení.

Mluvčí ministerstva spravedlnosti  Tereza Schejbalová uvedla, že v tuto chvíli nemůže říct, zda resort bude žádat o přezkoumání (verdiktu) velkým senátem. Nejdříve to chce konzultovat s ministerstvem financí. „Pravda je, že jsme rádi, že konečně Evropský soud nějaké stanovisko zaujal,“ dodala.

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) uvedl v pořadu Devadesátka ČT24, že je nutno analyzovat šance Česka, co přesně znamená rozhodnutí soudu pro další případy a kolik by to stálo. Podle toho se ministerstvo rozhodne, zda se proti verdiktu odvolá, či ne.

Resort již dřív také potvrdil názor OSMD, podle něhož soud de facto vypočetl náhradu majetkové škody jako rozdíl mezi výší tržního a regulovaného nájemného.

Soud shledal, že v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006 regulace nájemného postrádala zákonný základ.
Z vyjádření ministerstva spravedlnosti

ESLP navázal na rozhodnutí z července 2014, ve kterém konstatoval, že byla porušena práva pronajímatelů.

Dvěma stěžovatelům přiznal krom škody na majetku také náhradu nemajetkové újmy dohromady ve výši 162 tisíc korun (6000 eur). Všem třem má navíc Česko zaplatit celkem 227 tisíc korun (8435 eur) na náklady řízení.

Stát kompenzuje podle rozhodnutí českého Ústavního soudu od roku 2009, uvádí OSMD. Výši však sdružení označuje za dehonestující. Podle OSMD náhrady podle současného výpočtu nepokryjí ani náklady nutného soudního řízení, ani náklady „prosté reprodukce bytového fondu“.

OSMD v tiskové zprávě uvedlo, že chce nyní ve spolupráci s právníky sledovat, jak bude stát rozsudek ESLP respektovat. „Vyhodnotí situaci a bude s ohledem na zájem svých členů i ostatních pronajímatelů tuto situaci i nadále monitorovat,“ stojí v prohlášení podepsaném správní radou sdružení.

Deregulace nájemného, která začala v roce 2007, skončila v Česku s posledním dnem roku 2012. Týkala se zhruba 700 tisíc domácností.

Advokát: Jde o zásadní změnu

Advokát Miroslav Krutina uvedl v pořadu Devadesátka ČT24, že jde o poměrně zásadní změnu. Dosud se podle něj odškodňovalo pouze do rozdílu mezi regulovaným nájemným, jaké bylo „zamraženo“ na období několika let, a mezi tím, jaké měl pronajímatel náklady s provozem a prokázal je. 

Soud ovšem řekl, že je to nepřiměřený zásah do práva užívat svůj majetek „pokojným způsobem“ a že odškodnění má být rozdílem mezi obvyklým, tedy tržním nájemným a mezi nájemným, jak byl stanoveno regulací, poznamenal Krutina. 

Advokát Krutina o rozhodnutí soudu (zdroj: ČT24)

Česko má nyní tři měsíce na to, zda uplatní požadavek, aby se věc předložila před velký senát. „To není automatické, stává se to ve výjimečných případech,“ řekl advokát. Podle jeho informací současné rozhodnutí sedmičlenného senátu nebylo jednotné, byly tam odlišné názory na výši odškodnění i procedurální otázky, ale skončilo poměrem 5:2. 

Pravděpodobnost, že by velký senát toto rozhodnutí změnil, není podle Krutiny velká. I to je nutné zvážit, zda investovat do dalšího sporu. Na druhou stranu se toto období 2001 až 2006, kdy chyběla regulace a byly zmraženy nájmy na stav z roku 2000, týká poměrně velkého množství pronajímatelů. „Nemám sice přehled, kolik z nich řádně uplatnilo žalobami své nároky, ale rozhodně se to bude týkat dalších kauz, které jsou v běhu,“ řekl Krutina.

Česko podle něho udělalo v minulosti chybu v tom, že stát přenesl břemeno na jednotlivce, kteří dlouhou dobu nemohli rozumným způsobem užívat svůj majetek.