Českému výzkumu chybí odborníci

Brno - Českým firmám, které pracují na technologickém výzkumu a inovaci chybí kvalitní pracovníci. Česká republika má v tomto směru limitovaný počet odborných pracovníků. Omezení je dáno jednak historicky a také ekonomicky. Firmy si nemohou dovolit takové investice do lidských zdrojů jako v jiných částech Evropy. Největší přetahovaná o kvalitní pracovníky je v okolí Prahy, kde sídlí velké množství firem.

„V příštím roce chceme vyvíjet novou verzi našeho softwaru, takže už nyní hledáme kvalitní programátory. Chceme získat schopné, vysoce kvalifikované odborníky, kteří mají navíc kontakt s praxí. Udržet a motivovat tyto pracovníky je pro nás velký problém,“ řekl technický ředitel Wickon Hi-tech Petr Chmelař.

Jedním z možných řešení personálních problémů je úzká spolupráce s vysokými školami, které by se také rády podílely na výzkumu. „Bez spolupráce s univerzitami si nedovedeme náš další vývoj ani představit, vzájemný kontakt je velmi intenzivní,“ poukázal ředitel Ella Karel Volenc. Problémem je, že akademická obec je nastavena na jiná hodnotící kritéria, jako například citační index. Ve firmách je aplikován typ oceňování, který vyhodnocuje úspěšnost firmy.

Pro firmy s technologickým výzkumem jsou další klíčovou otázkou, vzhledem ke konkurenčnímu boji, patenty. „Máme s nimi špatnou zkušenost z hlediska času. Pohybujeme se v oboru, kde se pracuje v řádech dnů a týdnů. Když přijdeme s produktem o měsíc později, může to pro nás znamenat citelnou ztrátu,“ upozornil Chmelař.

Dalším problémem je cena patentů a zvláště jejich udržování. „Evropský, světový patent a jeho udržení představuje až šestimístné částky a pro menší firmu to není nezanedbatelná položka. V tomto směru se už blýská na lepší časy a očekáváme, že dojde k zásadním změnám,“ uzavřel Volenc.

Vydáno pod