České soudy zřejmě skončí s nařizováním exekucí

Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) chce zefektivnit průběh exekucí. Připravil proto novelu exekučního řádu, která má část pravomocí soudů přenést na exekutory. Pokud nedojde ke sporu kvůli oprávněnosti řízení, nenařizovaly by už exekuci soudy, ale sami vykonavatelé.

Návrh počítá s tím, že by se u soudu exekuce pouze registrovaly. „Ta novela řeší velký problém, který dnes česká justice má. Každý rok nám přibývá přibližně 100 tisíc exekucí a česká justice to bohužel není schopná personálně zvládnout,“ vysvětlil v Dobrém ránu důvod změn Pospíšil.

Soudy by se soustřeďovaly pouze na řešení sporných momentů. Právo odvolat se k příslušnému soudu by měl každý účastník exekučního řízení. Pokud by se ho rozhodl uplatnit, exekutorem nařízené zabavení majetku by se zastavilo až do doby, kdy soud vynese pravomocný rozsudek.

Novela ale počítá také se zintenzivněním dohledu nad prací exekutorů. Dohledová oprávnění by měli nově mít všichni předsedové okresních soudů. Kontrolovat by mohli všechny exekutory, kteří sídlí nebo vykonávají svou činnost v jejich okrese. „To je moment, který může výrazně zefektivnit dohled nad výkonem exekutorské činnosti v České republice,“ zdůraznil ministr spravedlnosti.

Ministerstvo spravedlnosti původně připravovalo mnohem obšírnější změny než ty, které nakonec novela obsahuje. Počítalo mimo jiné s tím, že by se dlužník, který nebude s exekucí souhlasit, odvolal přímo k vykonavateli. Tento postup ale sklidil výraznou kritiku, a tak od něj úřad odstoupil.

Podobně postupoval i u sporné části návrhu, která měla exekutorům umožnit zabavit peníze na účtu manžela či manželky dlužníka. „My jsme se v té první verzi pokusili o řešení, které bohužel vyvolalo nepříznivou reakci laické veřejnosti, a proto jsme od toho v novele upustili,“ popsala předsedkyně Okresního soudu Praha-východ Martina Kasíková.

Počet exekucí v České republice v posledních letech výrazně narůstá. Loni jich soudy nařídily o 40 procent více než v roce 2006. Celkem jich řešily 427 800. Návrh ministra Pospíšila má přenést část administrativní zátěže ze soudů na exekutory, a tak pomoci řešit nedostatek personálu, se kterým se české soudnictví potýká.