České podniky letos získaly v CERN zakázky za 160 milionů korun

Praha - České podniky letos získaly v Evropské laboratoři fyziky částic CERN v Ženevě zakázky na dodávky technologií a služeb v rekordní hodnotě 10,2 milionu švýcarských franků (zhruba 160 milionů korun). Naopak příspěvek Česka do rozpočtu CERN byl letos nižší a obnášel devět milionů švýcarských franků (143 milionů korun). Tento výsledek je pro Českou republiku podle předsedy Výboru pro spolupráci ČR s CERN Jiřího Niederleho velmi pozitivní.

Příspěvky České republiky do CERN v letech 1994 až 2007 dosáhly celkové částky 65,7 milionů švýcarských franků (zhruba 1 miliarda korun). Na zakázkách a službách získala od laboratoře zpět 38,4 milionu švýcarských franků (610 milionů korun).

Roční rozpočet CERN činí zhruba jednu miliardu švýcarských franků, přičemž 42 procent z této částky je určeno na investice a zbývající část činí režijní výdaje. „Návratnost země nad 42 procent jejího příspěvku je proto již nadprůměrná. Návratnost příspěvku ČR činí přes 58 procent a je tedy nadprůměrná,“ dodal k výkonu Česka Niederle.

Česká republika se podílela na osmi ze 34 projektů vývoje špičkových technologií. Byly to například detektory částic a svazky protonů a iontů k diagnostice a léčbě nádorů, vývoj supravodivých magnetů pro rychlovlaky, vývoj počítačové a informační sítě či technologií na likvidaci jaderného odpadu.

Mezi největší zakázky, které české firmy v CERN získaly, patří například dodávky pro první stupeň předurychlovače v hodnotě 100 milionů korun, které zajistila společnost Vishay Europe Sales z Blanska. Společnost Žďas ze Žďáru nad Sázavou dodala za 60 milionů korun nosníky pro detektor CMS. Společnost ON Semiconductor, která má závod v Rožnově pod Radhoštěm, pro experimentální přístroj ATLAS dodala pixelové detektory.

CERN je největší světová laboratoř, která zkoumá mikrosvět elementárních částic. Česká republika se do projektu zapojila v polovině roku 1993 a nyní se na výzkumu podílí více než 400 pracovníků z několika tuzemských vědeckých ústavů a univerzit. Za 16 let členství ČR v CERN se Češi stali spoluautory 1607 odborných publikací a 1175 referátů na mezinárodních konferencích.