České obce loni dlužily přes 80 miliard

Praha - Dluhy měst a obcí loni stouply o 0,6 procenta na 80,6 miliardy korun. Z celkového počtu 6244 měst a obcí bylo loni zadluženo 3250 obcí. Nejméně dlužníků je mezi malými obcemi do 100 obyvatel, s rostoucí velikostí se podíl zadlužených obcí zvyšuje. Stejně jako zadlužení obcí rostly také dluhy krajů. Loni se zvýšily o více než dvě pětiny na 20,9 miliardy korun.

Na celkové zadluženosti obcí se téměř 49 procenty podílí největší česká města - Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Jejich podíl přitom klesl pod 50 procent loni poprvé od roku 2000. Celkové zadlužení velkých měst se meziročně snížilo o 6,5 miliardy na 39,3 miliardy korun. Zadlužení samotné Prahy kleslo díky splacení jedné z emisí dluhopisů o 6,1 miliardy na 26,3 miliardy korun.

Podíl obcí s dluhem se podle údajů ministerstva financí zvyšuje s rostoucím počtem obyvatel. „Nejnižší procentní podíl obcí vykazujících dluh lze nalézt v nejnižší velikostní kategorii od jednoho do 100 obyvatel (podíl 22,5 procenta). Velikostní kategorie obcí nad 5000 obyvatel mají podíl obcí vykazujících dluh nad 90 procent v každé kategorii,“ uvedlo ministerstvo.

Kde si obce půjčovaly a co s penězi dělaly?

V celkovém objemu zadluženosti obcí jsou zahrnuty bankovní úvěry od peněžních ústavů, vydané komunální dluhopisy, přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy včetně půjček ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních fondů. Nejvíce přitom stoupl loni obcím objem bankovních úvěrů.

Půjčky obce využily zejména na rekonstrukce a výstavbu místních komunikací, kanalizací, čistíren odpadních vod, na předfinancování investičních projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie a na regeneraci a výstavbu bytového fondu.

A jak si vedou kraje?

Kraje stejně jako obce zvýšily své dluhy především kvůli úvěrům. Objem úvěrů loni stoupl o 5,5 miliardy korun a jejich podíl na celkovém dluhu krajů činí více než 83 procent. Dluhopisy loni kraje nevydaly, některé kraje ovšem pokračovaly v čerpání úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou. Ty využívají například na rekonstrukce silnic. Kraje také loni získaly bezúročné půjčky od Státního fondu dopravní infrastruktury za 1,1 miliardy korun na předfinancování výdajů souvisejících s čerpáním fondů Evropské unie.

  • Peníze autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1036/103599.jpg
  • Územní rozdělení Česka autor: Vojtěch Rejl, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/11/1038/103740.jpg
Vydáno pod