Češi letos přestanou na stát pracovat rekordně brzy - 5. června

Den daňové svobody letos podle Liberálního institutu připadne na 5. června. Pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana místo na konto státu, nastane o pět dní dřív než loni – a představuje také vůbec nejčasnější datum od roku 2000.

„Den daňové svobody je pomyslnou hranicí v kalendářním roce, která rozděluje rok do dvou období,“ uvádí Liberální institut. „V prvním období pomyslně vydělávají daňoví poplatníci na pokrytí výdajů vlády, vládních a veřejných institucí. Toto období končí dnem daňové svobody, od tohoto dne vyděláváme sami pro sebe a o vydělaných penězích rozhodujeme podle vlastního uvážení.“

Ředitel institutu Petr Koblovský uvedl, že za dřívějším dnem daňové svobody je letos především rostoucí ekonomika. Díky tomu klesne počet pracovních dní, které musí Češi odpracovat na pokrytí rostoucích státních výdajů; letos jich je 155 oproti 160 loni (den daňové svobody připadl na 10. června) a dosud rekordním 168 dnům v roce 2010 (18. 6.).

Celosvětově nejlepšího výsledku dosáhla Jižní Korea, kde si letos připomněli den daňové svobody 1. května. „My Češi však můžeme nižší celkové daně závidět také obyvatelům Švýcarska, Spojených států, Estonsku, ale i našim sousedům na Slovensku či v Polsku. Všude tam stát méně přerozděluje prostředky svých obyvatel, a není tudíž nutné na pokrytí výdajů veřejných institucí pracovat tak dlouho,“ uvedl předseda Správní rady Liberálního institutu David Lipka. Hůře než Česko jsou na tom například Finsko, Dánsko, Švédsko nebo Francie. 

Liberální institut při svém výpočtu vychází z kalkulací Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tato metodika využívá odhad poměru veřejných výdajů na hrubém domácím produktu, a umožňuje tak porovnat vývoj českého dne daňové svobody s vývojem v dalších zemích. Podle výpočtů společnosti Deloitte, která využívá jiné metodiky, připadne den daňové svobody letos na 22. června, o tři dny dříve než loni.

Vydáno pod