Ceny elektřiny podle EU porostou dalších 20 let

Londýn – Elektřina bude podnikatelům i domácnostem zdražovat nejméně dalších 20 let a v roce 2050 by se mohla její cena oproti dnešku zdvojnásobit. Vyplývá to ze zprávy Evropské komise, kterou má k dispozici britský ekonomický list Financial Times. Dokument, který analyzuje možnosti naplnění cílů ohledně snižování emisí skleníkových plynů, počítá mimo jiné s velkým nárůstem počtu větrných farem, které elektřinu ještě více prodraží.

Podle komise všechny scénáře ukazují, že větrné farmy se do roku 2050 stanou hlavním zdrojem elektřiny v EU a nahradí jak výrobu elektřiny z uhlí, tak i z jádra. Větrné farmy by údajně do té doby mohly poskytovat až 49 procent elektřiny v EU. Dnes je to pět procent.

Ceny elektřiny vzrostou v každém případě

Průměrné ceny elektřiny pro domácnosti a podniky prý podle všech pěti možných scénářů prudce porostou do roku 2020 až 2030. Nejvyšší budou ceny po roce 2030 v případě, že obnovitelné zdroje energie budou tvořit podstatný podíl na výrobě elektřiny. Průměrné ceny elektřiny pro domácnosti v takovém případě vzrostou do roku 2050 o více než 100 procent. Pokud ale budou postaveny nové jaderné a konvenční elektrárny, bude nárůst ceny činit jen 43 procent. Zdražení přitom částečně ovlivní i nové investice do infrastruktury. 

Zpráva se pokusila nastínit důsledky přizpůsobení energetické politiky v případě, že by měla EU naplnit závazek snížit emise skleníkových plynů o nejméně 80 procent do roku 2050 oproti roku 1990. Dokument z EU unikl v době, kdy Evropská komise připravuje energetickou mapu do roku 2050, která má být zveřejněna koncem roku. 

Solární energetika
Zdroj: ČT24

Evropa se chce stát méně závislou na fosilních palivech

Jednotlivé scénáře nastíněné v předběžné zprávě ukazují, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a náklady na její výrobu, pokud se EU bude chtít stát méně závislou na konvenčních fosilních palivech jako uhlí a zemní plyn, které nyní generují více než polovinu elektřiny v 27členném bloku. V jaderných elektrárnách se v současnosti vyrábí 28 procent elektřiny v EU, zatímco větrné a vodní elektrárny, tedy dva hlavní zdroje obnovitelné energie, obstarávají dohromady 18 procent.

Nejlevnější cestou je diverzifikace zdrojů

Z pěti scénářů, které vidí Evropská komise, je nejdražší ten, jenž zahrnuje další výstavbu pobřežních větrných farem v Severním moři spolu s výrazným využíváním sluneční energie a výstavbou mnoha malých solárních a větrných generátorů elektřiny. Nejlevnější je naopak scénář spoléhání na co možná největší diverzifikaci zdrojů energie.