Cenu Františka Vencovského získali ekonomové z ČNB

Praha – Dnes se koná mezinárodní vědecká konference "Nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě", kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní pod záštitou České národní banky. Součástí programu je také vyhlášení výherců soutěže o Cenu Františka Vencovského, nedávno zesnulého významného českého ekonoma a pedagoga. Vítězem prvního ročníku se může stát ekonom mladší 35 let, který vypracoval nejlepší teoretickou stať na téma shodné s názvem konference. Soutěž je vyhlašována jednou za dva roky.

Jejím cílem je motivovat mladé ekonomy, aby se věnovali špičkovému výzkumu. „Chceme jednak podpořit rozvoj ekonomie jako seriozní a kompetentní vědy, jednak objevit mladé talentované odborníky,“ zdůvodňuje rektorka Bohuslava Šenkýřová, proč Vysoká škola finanční a správní soutěž iniciuje a nemalými prostředky podporuje.

Práce byly hodnoceny anonymně osmičlenným vědeckým výborem. Byli v něm zastoupeni také představitelé České národní banky – viceguvernér Miroslav Singer a profesor Jan Frait, děkan fakulty financí a účetnictví Petr Dvořák z Vysoké školy ekonomické v Praze a profesor Milan Sojka z Fakulty sociálních věd UK. Předsedkyní komise byla rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová.

Dva výherci první ceny

Na první cenu výbor nominoval dvě práce. Obě se zabývají tématy, které jsou aktuální pro současnou českou ekonomiku. Autorem studie „Tři nepřímé efekty přímých zahraničních investic v České republice“ je Adam Geršl, stať „Přizpůsobovací role kurzu v prostředí nedokonalé konkurence“ vypracoval Filip Novotný.

Každý z nich obdržel šek na částku ve výši sto tisíc korun. Mladí ekonomové, kteří se umístili na třetím až pátém místě, byli odměněni věcnou cenou. Všichni ocenění mají možnost na konferenci prezentovat své soutěžní příspěvky.

Čtyři z pěti výherců pracují v ČNB

Čtyři z pěti výherců byli zaměstnanci České národní banky. Jan Frait, člen nominačního výboru, nepovažuje takový výsledek za náhodu, ale za důsledek toho, že tématem soutěže byla hospodářská politika.

„Česká národní banka potřebuje špičkové analytiky a ekonomy, kteří se zabývají hospodářskou politikou. Vliv mělo určitě také, že banka výrazně podporuje jak soutěž, tak propojení praxe s akademickou sférou,“ vysvětluje profesor Frait.

Konference se také účastnila manželka profesora Vencovského a Karel Engliš, vnuk profesora Engliše, významného českého ekonoma a politologa, jehož žákem byl František Vencovský během studií na právnické fakultě.

Vydáno pod