Cena pracovní síly v Česku nedosahuje ani poloviny evropského průměru

Brusel – Češi jsou i nadále relativně levnou pracovní silou společně s obyvateli ostatních postkomunistických zemí. Náklady na práci jsou v tomto regionu totiž podstatně nižší, než je průměr Evropské unie. Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu (Eurostat), podle něhož jsou Češi dokonce 9. nejlevnější pracovní silou v celé unii – jednotkové náklady na hodinu práce činily v tuzemsku loni 10,6 eura, zatímco průměr sedmadvacítky byl více než 23 eur. Na opačném konci žebříčku najdeme země jako Švédsko, Dánsko a Belgie.

Na druhou stranu je ale pracovní síla v Česku ve srovnání s ostatními zeměmi bývalého východního bloku poměrně drahá – dražší byla už jen ve Slovinsku, a to 14,9 eura na hodinu práce.

(Nejen) levná pracovní síla láká do Česka investory

„Česko je pro zahraniční investory i nadále atraktivní, důkazem budiž příliv přímých zahraničních investic,“ říká i analytik firmy Akcenta CZ Miroslav Novák.

Nejlevnější pracovní síla v EU je v Bulharsku (3,7 eura) a v Rumunsku (4,4 eura na hodinu), naopak nejdražší je ve Švédsku (39 eur), v Dánsku (38,1), v Belgii (37,2), v Lucembursku (34,6) a ve Francii (34,2 eura).

Statistika Eurostatu bere v úvahu podniky s více než deseti zaměstnanci a nezahrnuje zemědělství a státní administrativu. Eurostat zároveň upozornil, že odhady u zemí mimo eurozónu mohou být ovlivněny pohybem směnných kurzů.

V posledních letech se cena práce zvýšila o více než osm procent

V celé Evropské unii vzrostla cena pracovní síly mezi lety 2008 až 2012 o 8,6 procenta. V eurozóně klesly náklady na pracovní sílu v tomto období jen v Řecku – o 11,2 procenta.

V zemích střední a východní Evropy vzrostly tyto náklady vesměs víc. Počítáno podle národní měny, v ČR nárůst činil 16,3 procenta. Jedna hodina práce v ČR tak loni stála asi 265 korun, v roce 2008 to bylo 228 korun. V regionu střední a východní Evropy klesla cena pracovní síly jen v Litvě – o 1,4 procenta.

Vydáno pod