Čekáte druhé dítě? Mateřskou už dostat nemusíte

Praha - Kateřina a Lucie jsou obě nastávající maminky, čekají v pořadí už druhé dítě. Kateřina je stále na rodičovské dovolené, Lucie už je několik týdnů zpět v práci. Dostanou v této situaci od státu na druhé dítě mateřskou? Nebo se budou muset spokojit jen s nižším rodičovským příspěvkem?

Při druhém těhotenství v krátkém sledu za sebou je třeba rozlišovat mezi dvěma variantami – tzv. druhým mateřstvím a řetězovým porodem. Co tyto pojmy v praxi znamenají? Druhé mateřství je případ Lucie, která se mezi porody alespoň na čas vrátila do práce. U Kateřiny pak jde o řetězový porod, tedy situaci, kdy prvorodička pobírá peněžitou pomoc v mateřství a následně rodičovský příspěvek (rodičovská dovolená) a před ukončením čerpání rodičovského příspěvku (typicky do tří let věku dítěte) je opět těhotná.

Řetězový porod

Pro peněžitou pomoc v mateřství je základní podmínkou to, že je žena, byť už dva roky doma s dítětem, stále zaměstnaná. Pokud by o práci přišla, třeba proto, že její zaměstnavatel zkrachoval nebo proto, že jí skončila smlouva na dobu určitou, mateřskou nedostane.

Na mateřskou má nárok žena, zaměstnankyně, která se účastnila nemocenského pojištění. Tato podmínka má základ v tom, že dávka pobíraná při mateřské dovolené, peněžitá pomoc v mateřství, se vyplácí právě z tohoto pojištění. To znamená, že nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevzniká každému, ale jen lidem odvádějícím určitou dobu nemocenské pojištění. Výpočet se provádí s denního vyměřovacího základu za posledních cca 12 měsíců.

Spadá-li nástup na druhou mateřskou dovolenou do doby, kdy je žena na rodičovské dovolené s prvním dítětem, peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává stejně jako u prvního dítěte – tedy z příjmů z doby, kdy žena ještě pracovala. Matka má tedy nárok na 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu z doby, kdy pracovala. Detaily výpočtu je možné nalézt například na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Na rodičovskou mají oproti mateřské nárok i lidé, kteří si neplatili nemocenské pojištění, protože rodičovský příspěvek je sociální dávka. A bude na něj nárok i u dalšího dítěte (ale vždy pouze na jedno dítě). Žena tak klasicky po mateřské nastoupí na další rodičovskou dovolenou a zaměstnavatel jí opět drží místo. Nezapomeňte svého zaměstnavatele o dalším těhotenství informovat, stačí mu přinést potvrzení o nástupu na mateřskou.

Praktické tipy

Nástupem na mateřskou zaniká nárok na aktuální rodičovský příspěvek. Nárok lze uplatňovat vždy jen na nejmladší dítě. Možností, jak nepřijít o zbývající rodičovské dávky, je úprava jeho výše (typicky několik měsíců před porodem druhého dítěte) tak, abyste vyčerpali plnou výši (220 tisíc korun).

Pokud se žena během rodičovské ocitla bez práce a bude mít další dítě, nárok na peněžitou pomoc nemá. Nesplňuje totiž základní podmínky, a to pracovněprávní vztah. Může buď rovnou nastoupit na další rodičovskou, případně přenechat mateřskou na otci dítěte (i u něj je třeba splnění podmínek, tedy předepsané doby účasti na nemocenském pojištění).

Mateřská podnikatelek

Pokud jde o samostatně výdělečné maminky, situace je ohledně mateřské složitější. I když měla žena nárok na peněžitou pomoc v mateřství u prvního dítěte, nemusí to nutně znamenat, že bude i u druhého. Během rodičovské totiž OSVČ nemusí platit zdravotní a sociální pojištění. V případě dalšího porodu tak nebude mít nárok na další mateřskou. Možné to je tehdy, pokud si v době pobírání rodičovské bude platit nemocenské pojištění (tedy i sociální a zdravotní).

Pokud OSVČ nesplnila podmínky pro mateřskou s prvním dítětem, může mít u druhého nárok jen tehdy, když podmínky dodatečně splní (bude v době rodičovské dovolené platit nemocenské pojištění, aby splnila alespoň 270 kalendářních dní). Důležité je, že v době pobírání peněžité pomoci v mateřství nesmí OSVČ vykonávat činnost, ze které jí vznikl nárok. Na rodičovský příspěvek má ale OSVČ nárok vždy.

Matka a dítě
Zdroj: ČT24

Druhé mateřství

V praxi jsou obvyklé také případy, kdy žena po skončení rodičovské dovolené nastoupí do práce a poté znovu otěhotní. Je jedno, zda znovu splní předepsaný počet dní účasti na nemocenském pojištění, nebo ne. Nárok na peněžitou pomoc má v takovém případě vždy, i kdyby v práci strávila jen několik dní. Liší se pouze systém výpočtu výše dávky, která je odvislá od aktuálních vyměřovacích základů: výše se počítá jako souhrn hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, ze kterých zaměstnankyně či podnikatelka odváděla nemocenské pojištění v ČR.

Příklad výpočtu mateřské

Maminka pracovala po návratu z rodičovské tři měsíce. Základ pro výpočet se dá dohromady z příjmů těchto tří měsíců a devíti příjmů z doby před mateřskou a rodičovskou s prvním dítětem (tedy z doby, ze které se dávky počítaly poprvé).