Bývalé východní Německo stále zůstává chudší než jeho západní část

Někdejší komunistické Německé demokratické republice (NDR) se stále nedaří dohnat úroveň bývalého Západního Německa. Přestože na počátku října uplyne od sjednocení země 26 let, stále přetrvávají významné rozdíly v hospodářské výkonnosti, zaměstnanosti a výši platů v jednotlivých částech státu. S odvoláním na připravovanou vládní zprávu o stavu německé jednoty to napsal deník Sächsische Zeitung.

Hrubý domácí produkt v nových spolkových zemích dosahuje 72,5 procenta
západoněmecké úrovně. Kvůli tomu se bývalá NDR potýká s nižšími platy, které dosahují 81 procent západoněmeckého průměru, s vyšší nezaměstnaností a spolkové země mají menší daňové příjmy.

Připravovaná vládní zpráva ukazuje, že domácnosti na východě jsou chudší než ty západní. Zatímco celková hodnota movitého i nemovitého majetku průměrné domácnosti ve starých spolkových zemích činí 140 tisíc eur (3,8 milionu korun), na území bývalé NDR to je 61 tisíc eur (1,6 milionu korun).

Podle ekonomů mají nové spolkové země problém především se strukturou svého hospodářství, protože na území někdejší NDR nesídlí žádné velké průmyslové podniky. Problematická je i nízká hustota zalidnění ve srovnání se západem, kterou ještě zvýraznila masová emigrace do starých spolkových zemí v 90. letech.