Budvar opět vyhrál nad Anheuser-Busch

Brusel/Lucemburk - Druhý nejvyšší soud EU potvrdil dřívější rozhodnutí, které firmě Anheuser-Busch brání v registraci obchodní značky "Budweiser" v Evropské unii. Soud o tom informuje na svých webových stránkách. O značky "Budweiser" či "Bud" se Anheuser-Busch dlouhodobě na různých trzích pře s českobudějovickým Budvarem. Soud potvrdil nezapsat výraz 'Budweiser' jako ochrannou známku společenství ve prospěch amerického pivovaru Anheuser-Busch. Právo využívat 'Budweiser' pro pivo již totiž bylo přiznáno českému pivovaru Budějovický Budvar.

V EU si Anheuser-Busch před více než deseti lety požádal o registraci obchodní značky „Budweiser“ pro svá piva a další alkoholické i nealkoholické nápoje. Budějovický Budvar se ale proti tomuto kroku amerického pivovaru, který loni koupila belgická skupina InBev, postavil.

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) pak podpořil námitky českého pivovaru. Americký konkurent se ale odvolal - nejprve k OHIM a následně pak i k druhému nejvyššímu soudnímu dvoru EU. „Soud potvrdil rozhodnutí OHIM nezapsat výraz 'Budweiser' jako ochrannou známku společenství ve prospěch amerického pivovaru Anheuser-Busch zejména pro pivo,“ uvedl tribunál v prohlášení. „Právo na obchodní užívání výrazu 'Budweiser' pro pivo již totiž bylo přiznáno v Německu a Rakousku českému pivovaru Budějovický Budvar,“ píše se také v textu. OIMH v minulosti zamítl námitky českého podniku proti tomu, že si Anheuser-Busch může v Evropě zaregistrovat značku Bud.

Spory o značky vedou Budvar a Anheuser-Busch již 100 let

Budějovický Budvar vede s americkým pivovarem Anheuser-Busch (AB), který loni převzala belgická skupina InBev, spory o ochranné známky prakticky po celou dobu své existence. Jen za posledních šest let vedl Budvar s AB na devět desítek soudních pří a správních řízení. Anheuser-Busch začal značku Budweiser a její varianty (například Bud, Budweis) užívat v polovině 19. století. Její zavedení údajně prosadil jeden ze zakladatelů pivovaru v americkém Saint Louis, když hledal v Evropě vhodný název pro pivo, které by přistěhovalcům z Evropy připomnělo starou vlast. Firma AB si Budweiser i zkrácenou obdobu Bud nechala ještě v 19. století zaregistrovat pro území USA. Později se AB stala největším výrobcem piva na světě a jí užívané značky jedněmi z nejcennějších ochranných známek.

První vlnu vzájemných střetů urovnala smlouva v roce 1911. V té si dva budějovické pivovary ponechaly právo používat označení Budweiser s přívlastkem Original pro celý svět, AB pak ochrannou známku mohl používat všude kromě Evropy. Ve druhé známkoprávní smlouvě z roku 1939 se Budějovičtí vzdali označení Bud, Budweis a Budweiser v oblasti od Panamy na sever. Podle německého listu Die Welt využila americká strana okupace Československa, aby si vynutila četné ústupky.

V současnosti vedou Budvar a AB po celém světě desítky známkoprávních sporů a správních řízení. V Evropě se v posledních letech daří spory postupně urovnávat, podle odborníků i díky posílení právních pozic Budvaru, protože zeměpisná označení Budějovické pivo a Českobudějovické pivo získala v rámci EU ochranu, a to přímo ve Smlouvě o přistoupení ČR k EU.

Američané ve sporu s Budvarem argumentují, že Budweiser se jako první značkové pivo v USA vaří v St. Louis už od roku 1876, zatímco pivovar Budvar byl založen až v roce 1895. Češi ovšem namítají, že právo várečné udělil jihočeské metropoli král Přemysl Otakar II. už při založení města léta páně 1265, tedy tradice českého Budweiseru (od německého názvu pro Budějovice - Budweis) jsou o nějakých 800 let starší. Podle zástupců Budvaru je název Budweiser zeměpisným označením, které garantuje spotřebitelům původ a kvalitu zboží.

Vydáno pod