Brusel žene Česko k soudu – kvůli cestovkám

Brusel – Evropská komise podala žalobu na Česko kvůli předpisům o dani z přidané hodnoty pro cestovní kanceláře. Česko a dalších sedm zemí totiž daná pravidla nezapracovaly do své legislativy. Podle Bruselu tím tyto státy narušily hospodářskou soutěž mezi cestovními kancelářemi. Česko se ale brání - spornou směrnici prý do svých zákonů zakotvilo.

Kromě Česka mají stejný problém Finsko, Francie, Itálie, Polsko, Portugalsko, Řecko a Španělsko. Jde o směrnici 2006/112/ES a konkrétně o ustanovení, která se týkají cestovních kanceláří, které prodávají „balíčky“ služeb.

„Části balíčků, které prodávají, se totiž mohou týkat různých zemí, a mohou tedy podléhat různým předpisům o DPH. Cestovní kanceláře mohou výhod zvláštního režimu ziskové přirážky využít, prodávají-li cestujícím cestovní balíčky. Režim se však nevztahuje na cestovní kanceláře, které prodávají balíčky zájezdů jiným společnostem, zejména jiným cestovním kancelářím, jež cestovní služby dále prodávají,“ uvedla komise v prohlášení.

Rozhovor s Janem Papežem (zdroj: ČT24)

Lajdáctví, nebo nekalé obohacení?

„Balíček nakoupený v různých zemích s různou DPH má samozřejmě také různou zemi, která nakonec daň získá, a v tom je celý spor. Vypadá to ze začátku jako lajdáctví, ale ve skutečnosti je to touha nechat to DPH celé na našem území,“ vysvětlil Jan Papež, mluvčí Asociace cestovních kanceláří.

Kvůli tomu, že zmiňované země pravidla pro zvláštní režim pro tyto případy nemají, dochází podle komise k porušování hospodářské soutěže. Některé kanceláře jsou daněmi údajně zatíženy více než jiné.

Peníze
Zdroj: ČT24
Vydáno pod