Brusel schválil miliardy eur pro české obce, města a regiony

Brusel/Praha - Evropská komise Česku schválila Integrovaný regionální operační program (IROP), ve kterém je připraveno 4,64 miliardy eur (127,4 miliardy korun). Jde už o sedmý schválený program, informovala mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Veronika Vároši. IROP nahrazuje stávající regionální operační programy, které spadaly pod kraje.

Hlavním cílem Integrovaného regionálního operačního programu, který navazuje na programy předchozích let, je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel. „Potřeba směřovat podporu do oslabených regionů je umocňováno trendem posledních let, kdy životní úroveň a ekonomický rozvoj v některých částech České republiky i vlivem nedávné ekonomické krize stagnovaly, či dokonce klesaly,“ uvádí MMR.  

Projektové žádosti bude možné podávat od druhé poloviny roku 2015 s postupně vyhlašovanými výzvami, informovalo MMR, které bude IROP řídit. „První výzvy k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu bychom chtěli vyhlásit již v průběhu července tohoto roku,“ doplnila ministryně Karla Šlechtová (ANO) s tím, že zájemci o předložení žádostí mohou začít přípravou projektů již nyní.  

Vyčleněné prostředky pro ČR
Zdroj: ČT24

IROP, který je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se zaměřuje hlavně na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení či územní dokumentaci obcí. Cílem mimo jiné je, aby vzniklo 729 kilometrů rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, 225 kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 5000 sociálních bytů. Podporu by mělo získat až 1341 vzdělávacích zařízení a 383 sociálních podniků.

Česká republika může v novém programovém období 2014 až 2020 z různých evropských fondů čerpat až 23,83 miliardy eur (652 miliard korun). V nové sedmiletce se snížil počet operačních programů, strukturálních je osm. Doplňují je Operační program rybářství a Program rozvoje venkova.

Vydáno pod