Britská královská pokladna je v dluzích - správu nad výdaji přebírá vláda

Londýn - Královna Alžběta II. byla podle britského listu Independent donucená vzdát se kontroly nad správou peněz, které jí každý rok přiděluje tamní parlament. Jde v přepočtu o miliardu korun. Tajná dohoda dovoluje britské vládě převzít správu nad královskou pokladnou. A to v případě, že dojde k neshodám ohledně způsobu utrácení. Dohoda údajně vznikla jako reakce na dluhy, do kterých se královská pokladna dostala před čtyřmi lety.

Toto „finanční memorandum“, jež formuluje vztah mezi panovníkem a ministry, vytyčuje přísné podmínky, za jakých může královna utratit 38,2 milionů liber. Ty jí předává parlament na zaplacení výdajů spojených s udržováním svých paláců a na platy zaměstnanců. Dokument uděluje ministrům ústavní právo převzít přímou správu královniných veřejných financí v případě nesouhlasu s tím, jak je s těmito penězi nakládáno.

Ujednání zároveň sleduje neustálý spor mezi Buckinghamským palácem a vládou o narůstajících nákladech královniny rodiny, jež pocházejí z veřejných peněz. Dohoda tak uvádí královnu do nepříjemné pozice v době, kdy se naopak snaží vyjednat s vládou navýšení svých financí. V roce 2005 totiž ministři začali mít obavy, jakým způsobem královská rodina utrácí veřejné finance, proto se rozhodli poslat do Buckinghamského paláce poradce, aby vyšetřili královniny účty.

Komplikovaná historie financování britských monarchů

Božské právo panovníka na kontrolu svých vlastních financí bylo zdrojem neustálého napětí mezi parlamentem a monarchou již od doby, kdy Karel I. nařídil vojákům zatknout Olivera Cromwella. Ještě Karel I. (1600-1649) svou totální moc nad financemi mohl stvrdit slovy: „Králové musí vysvětlovat své účty pouze bohu,“ nicméně situace se změnila s převahou parlamentu zajištěnou Oliverem Cromwellem a revolucí v roce 1688, která vyústila v oddělení výdajů monarchie od výdajů veřejných. Za vlády krále Jiřího III. (1738-1820) se monarcha vzdal téměř všech práv na své dědičné příjmy a po malých změnách roku 1830 zůstal systém financování monarchy stejný dodnes. Vláda ale očekává, že v roce 2012 vstoupí v platnost nový systém tzv.„konsolidované podpory“.

Londýnské sídlo královské rodiny.
Zdroj: ČT24/www.yahoo/images
Vydáno pod