Boj s korupcí? ŘSD se má přeměnit na státní podnik

Praha - Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) čeká změna z příspěvkové státní organizace na státní podnik. Ministerstvo dopravy tak chce zamezit korupci a zároveň nastolit transparentní financování české silniční sítě, píše se v tiskové zprávě. Ušetřit by mělo až 200 milionů ročně. Předkládaný materiál transformace ŘSD je nyní v meziresortním řízení. Samotný proces by měl odstartovat na začátku příštího roku, přeměna má být dokončena do června 2014. Změna ŘSD ale přijde na víc než 50 milionů.

Ministerstvo dopravy už dříve poukázalo na řadu chybných kroků, které poškodily reputaci celého sektoru. Nejdůležitější úseky páteřní sítě byly často připraveny hůře než úseky méně významné, protože nešlo realizovat stavby, které nebyly investorsky připravené. Pokud se s transformací nezačne od ledna 2013, ve střednědobém horizontu by mohlo dojít k rozsáhlým dopadům na dopravní infrastrukturu v Česku. Ohroženo by mohlo být zahájení čerpání prostředků EU v nové finanční perspektivě 2014 až 2020 z důvodů nedostatku prostředků na národní kofinancování, upozornilo ministerstvo.

Omezení outsourcingu jako cíl

Primárním cílem transformace ŘSD je podle něj vytvoření subjektu, který dokáže do budoucna zefektivnit svou činnost snížením množství outsourcingu. Změna na státní podnik ŘSD umožní čerpat prostředky z jiných zdrojů, než jen ze státního rozpočtu. ŘSD by tak do budoucna mohlo část svých aktivit financovat prostřednictvím úvěrů.

Silnice I/35
Zdroj: ČT24

To ale v minulosti kritizoval například plzeňský hejtman a stínový ministr dopravy za ČSSD Milan Chovanec, který se obává, že cílem transformace je vyvést majetek v podobě silniční infrastruktury do státního podniku, případně akciové společnosti, a zatížit
ho dluhy.

„Aby nedošlo k navýšení dluhu a deficitu veřejného sektoru, je vhodné vytvořit právě státní podnik, který bude zajišťovat rozvoj, výstavbu, modernizaci, správu, údržbu a opravy dálnic a ostatních dnes výkonově zpoplatněných silnic I. třídy,“ píše se v tiskové zprávě ministerstva dopravy.

Výše úspor jen v oblasti nákladů na outsourcing se přitom bude pohybovat na úrovni 100 až 200 milionů korun ročně, přičemž celkový proces transferu do nového státního podniku by měl přijít na 50 až 100 milionů korun. 

Přeměna by měla proběhnout poměrně rychle, bez navyšování dluhů

Řešením vedoucím k odstranění stávajících nedostatků je i s přihlédnutím ke zkušenostem z okolních zemí provedení transformace stávající právní formy ŘSD na obchodní společnost, konkrétně státní podnik, spravující zpoplatněnou část pozemních komunikací a hospodařící s příjmy z tohoto zpoplatnění. Uvedená forma umožní transformovat ŘSD v co nejkratším čase, při minimálním rozsahu legislativních změn, při zachování integrity sektoru dopravy a bez dalšího navyšování veřejných výdajů a dluhů, tvrdí ministerstvo. 

Transformace ŘSD vychází z dlouhodobé vize ministerstva dopravy týkající se možného zefektivnění zajištění dopravní infrastruktury.

V rámci projektu „Vypracování dlouhodobého modelu dopravní infrastruktury“ byly i na základě analýzy zahraničních zkušeností navrženy tři základní varianty možného řešení. Varianta právní formy ŘSD jako akciové společnosti vzniklé na základě speciálního zákona a varianta obchodní společnosti dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR, byly vyhodnoceny jako méně vhodné především z důvodu vyšší časové a legislativní náročnosti i s ohledem na naplnění cílů, píše se v tiskové zprávě.

Vydáno pod