Běžný účet v 1. čtvrtletí v plusu 24,8 miliardy korun

Praha - Běžný účet platební bilance na konci letošního 1. čtvrtletí skončil s přebytkem 24,8 miliardy korun. Loni ve stejném období byl běžný účet platební bilance podle revidovaných údajů v přebytku 30,3 miliardy korun. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 vykázal běžný účet schodek 58,176 miliardy korun a za celý loňský rok skončil v deficitu 113,858 miliardy korun. Platební bilance je souhrn veškerých ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím.

Čistý příliv přímých investic do České republiky v prvním čtvrtletí dosáhl 17,6 miliardy korun. V tuzemsku investovaly zahraniční společnosti 36 miliard korun, přičemž 80 procent z této sumy připadalo na předpokládaný objem reinvestovaného zisku a zbývající část směřovala do navýšení základního kapitálu tuzemských společností především v oblasti finančního zprostředkování, obchodu s nemovitostmi, poskytování služeb pro podniky a výroby pryžových a plastových výrobků. Investice realizovaly především mateřské společnosti z Rakouska, Švédska a Německa.

Přímé investice tuzemských podniků do zahraničních společností se uskutečnily v rozsahu 18,4 miliardy korun. Významnou částí byl podíl tuzemských investorů na reinvestovaném zisku ve výši 8,7 miliardy korun a poskytnuté úvěry zahraničním dceřiným společnostem v saldu 6,2 miliardy korun. Investice do základního kapitálu ve výši 3,6 miliardy korun směřovaly do podniků v odvětví výroby a rozvodu elektřiny, plynu a vody.

Obchodní bilance se zbožím dosáhla přebytku 42,8 miliardy korun, což představuje meziročně stagnaci salda v běžných cenách. Bilance služeb byla v prvním čtvrtletí aktivní ve výši 15,5 miliardy korun, ovšem meziročně poklesla o 6,8 miliardy korun. Na snížení aktiva se podílel pokles čistých příjmů ze zahraničního cestovního ruchu o 2,7 miliardy korun z důvodu nižší návštěvnosti České republiky. Negativně se promítl také nižší vývoz dopravních služeb zejména v silniční a železniční přepravě zboží, kde došlo k meziročnímu snížení přebytku o 2,4 miliardy korun.

Devizové rezervy ČNB se po vyloučení kurzových rozdílů v prvním čtvrtletí zvýšily o 36,2 miliardy korun. Tento vývoj je důsledkem transakcí prováděných pro klienty ČNB a inkasování výnosů z investování.

Vydáno pod