Zveřejnění platu úředníků? Jen ve veřejném zájmu

Praha - Zveřejnění informací o platech zaměstnanců ve veřejné sféře je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, upozornil Úřad pro ochranu osobních údajů. Reagoval tak na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z minulého týdne, podle kterého úřady musejí žadatelům poskytnout údaje o platech a odměnách svých zaměstnanců. Zákon o svobodném přístupu k informacím se podle rozsudku vztahuje na pracovníky veřejné správy kvůli tomu, že jsou odměňováni z veřejných prostředků.

ÚOOÚ však upozorňuje, že podle stejného pravidla by mohly být zveřejňovány i platy lékařů a zdravotního personálu ve veřejných zdravotních zařízeních, všech policistů, hasičů, učitelů, veškerých zaměstnanců všech státních podniků. „V zásadě je toho názoru, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o poskytování informací postrádá jakýkoli rozměr z hlediska veřejného zájmu a staví do zcela nerovného postavení zaměstnance soukromé a veřejné sféry,“ sdělila mluvčí úřadu Hana Štěpánková.

Úřad bude sledovat případy plošného zveřejňování platů zaměstnanců veřejné sféry a bude vždy hodnotit, zda veřejný zájem na zveřejnění platu převažuje nad ochranou soukromého života zaměstnanců. Pokud to tak nebude, hodlá publikaci těchto informací trestat, dodala Štěpánková.

Zaměstnancům, jejichž příjmy již byly zveřejněny, úřad doporučil, aby se bránili cestou ústavní stížnosti. NSS tvrdí, že žadatelé o informace mají podle zákona právo na údaje v rozsahu jméno, příjmení, rok narození, obec trvalého pobytu, výše, účel a podmínky poskytnutých veřejných prostředků.