Znalkyně: Klára Mauerová trpí komplexy méněcennosti a je snadno ovlivnitelná

Brno - Klára Mauerová obžalovaná z týrání svých synů je podle odborníků ovlivnitelná. Má sklon se podřizovat osobám, na kterých je závislá, a omezenou schopnost vlastního rozhodování. Na dnešním jednání u Krajského soudu v Brně to uvedla jedna ze znalkyň. Podle ní trpí třicetiletá žena komplexem méněcennosti a už od dětství usiluje o uznání a ocenění. Nazvaly to syndromem popelky. Soudce dnes vyslechne celkem čtyři klíčové soudní znalce z oblasti psychologie, psychiatrie a sexuologie.

Duševní poruchou Klára Mauerová netrpí, uvedla znalkyně. Své jednání při týrání prý mohla ovládat, protože věděla, co dělá. Podle znalkyně má Mauerová už od dětství pocit, že je odstrčená, a cítila se nejistá. Ke své sestře Kateřině, která je rovněž obžalována z týrání chlapců, měla velmi silný vztah. Považovala ji za svou náhradní matku. Právě Kateřina Mauerová podle některých svědků a důkazů mohla svoji mladší sestru zmanipulovat, aby na týrání dětí přistoupila.

Podle sexuoložky Růženy Hajnové je Klára Mauerová sexuálně nevyzrálá. Navíc má už od dětství pocit, že je odstrčená, a cítila se nejistá. Psycholožka to označila jako syndrom popelky. Stejně tak znalkyně míní, že byla Klára emocionálně závislá na Aničce, o které podle posudků netušila, že se jedná o Barboru Škrlovou, kterou znala z Paprsku. Kateřina jí prý řekla, že Škrlová zemřela.

Klára Mauerová se dnešního jednání účastní, od počátku je velmi rozrušená a pláče. K soudu přišla také Kateřina Mauerová a Jan Turek, další z obžalovaných - sourozenci Škrlovi ani Hana Bašová, dnes nepřišli. Podle obžaloby se i oni podíleli na mučení synů Kláry Mauerové Ondřeje a Jakuba. Některým obžalovaným hrozí osm let vězení, některým ale až 12 let.

Osobnostní profily podle soudních znalců

Klára Mauerová byla ovlivněna svou sestrou Kateřinou, které bezmezně věřila a která ji zmanipulovala. V době spáchání trestné činnosti netrpěla žádnou poruchou a mohla své jednání ovládat. Psychický tlak sice jednání ovlivnil, ale nijak podstatně. Nemá ani žádnou sexuální deviaci. Na Kateřině a později i na Aničce byla závislá, projevil se u ní zvrácený až patologický mateřský pud.

Kateřina Mauerová tráví ráda čas o samotě a uzavřená, má nadprůměrnou inteligenci. Vyšetření u ní nezjistilo žádné psychotické poruchy. Žila s Barborou. Ve svých představách mučila děti, což nese známky sadismu s příchutí pedofilie. Násilí, které takoví sadisté používají, má formu i dlouhodobého utrpení. Měla potřebu moci.

Barbora Škrlová netrpí žádnou duševní poruchou, pouze poruchou osobnosti. Má tendence dramatizovat, reagovat emotivně a zdůrazňuje vlastní tělesnou přitažlivost. Má trvalý pocit neuspokojení. Důležitou roli v jejím životě hraje lež, udavačství a aktivní vymýšlení příběhů, v nichž hrála. Hraní jiných lidí jí nedělá potíže. V době páchání trestného činu mohla své jednání rozpoznat a ovládat ho. Není pravděpodobné, že sebou nechala manipulovat, aniž by o tom nevěděla. Sektářská ideologie je jedním z možných motivů trestné činnosti.

Jan Škrla se znalci příliš nespolupracoval. Má sklony ke slovní a ne fyzické agresivitě, jinak je klidný a trpělivý. Je vázaný na autority a má silný vztah k otci. Nejeví zájem o citové vztahy, chová se jako podivín, upřednostňuje samotu. Příznačná je pro něj labilní emotivita, ale i nadprůměrná inteligence.

Jan Turek je sebevědomou, dominantní, ale výrazně nevyzrálou osobností. V době páchání trestného činu mohl své jednání ovládat, ochranné léčení nepotřebuje.

Hana Bašová je podle znalců nevyváženou osobností, má sklon ke zkratkovitému jednání spojeném s doprovodnou agresivitou. Je nezodpovědná, dělá jen to, co ji baví. Nerespektovala rodiče ani učitele, kteří ji cokoliv přikázali. Její členství v náboženské skupině se nabízí, ale dokázat jej nelze.