Zemřel významný český sociolog Miloslav Petrusek

Praha - Ve věku nedožitých 76 let v neděli zemřel významný český sociolog profesor Miloslav Petrusek. Informaci potvrdila Univerzita Karlova (UK). Petrusek byl jedním ze zakladatelů Fakulty sociálních věd, působil také jako prorektor UK.

Miloslav Petrusek se narodil roku 1936 ve Zlíně. V letech 1954-1959 vystudoval filozofii a dějepis na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po vojně začal vyučovat filozofii a formální logiku na Pedagogickém institutu ve Zlíně. Od roku 1964 do roku 1967 působil jako výzkumný pracovník Ústavu sociálně-politických věd Univerzity Karlovy. Pod vedením Pavla Machonina zde vznikl výzkum sociální stratifikace československé společnosti, který patřil k největším sociologickým výzkumům své doby.

„Obvykle jsem pokládán za 'akademického' či 'teoretického' sociologa, což odpovídá jen zčásti skutečnosti a velice málo mému přání: vždycky jsem si přál být 'služebníkem užitečným', ale ne vždy se mi to dařilo,“ napsal o sobě Petrusek na webových stránkách. „A tak svůj akademismus a tradicionalismus spojuji s láskou k literatuře a umění vůbec a snažím se je včlenit do každého přemýšlení o společnosti, lidech kolem mě a 'velkých' i 'malých dějinách'… Poměrně dlouhý život, který mně byl dán, mě naučil jakési nekonfliktnosti. Neusiluji o vítězství ve 'vědeckých válkách' o paradigmata a módy, které přicházejí a odcházejí, a už vůbec ne v mezilidských sporech, jimiž si zbytečně ubližujeme v tom krátkém čase, jímž smíme svobodně nakládat.“

Mezi lety 1967-1979 pracoval Petrusek jako odborný asistent na katedře sociologie Filozofické fakulty UK. V roce 1970 mu bylo zrušeno členství v KSČ a výrazně omezeny publikační i pedagogické možnosti. Spolupracoval s brněnskými disidenty a připravoval knihy, které ale mohly vyjít až po roce 1989.

Po revoluci v roce 1990 byl habilitován docentem pro obor sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a zároveň zvolen předsedou Masarykovy československé sociologické společnosti. V letech 1992-1997 byl druhým děkanem nově založené Fakulty sociálních věd. Mezi roky 1997-2000 zastával funkci prorektora Univerzity Karlovy. V roce 2003 byl Petruskovi udělen francouzský řád rytíře Akademických palem, byl také jedním ze zakladatelů Knihovny Václava Havla.

„Jsme národ v podstatě naivní, my se chováme jako batolata, která nejsou ochotna vidět evidentní podvody, lži, vyvodit z toho prostě závěry,“ glosoval profesor Petrusek českou národní identitu.

Vydáno pod