Zemřel teolog a vyšehradský kanovník Oto Mádr

Praha - V neděli 27. února zemřel ve věku 94 let kanovník Vyšehradské kapituly a šéfredaktor Teologických listů Oto Mádr. Poslední rozloučení se bude konat v sobotu 5. března v 10:00 v katedrále sv. Víta. Mádr patřil mezi přední české teology, za komunismu byl dlouhá léta vězněn, vedl tajné bytové teologické semináře a spolupracoval s Chartou 77. V roce 1991 mu Katolická teologická fakulta v Bonnu udělila čestný doktorát, v roce 1997 byl vyznamenán Řádem T. G. Masaryka. Od roku 1999 byl kanovníkem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.

„Bylo by třeba vyjmenovat mnohé z toho, co vykonal pro církev, ale také pro obnovu svobodné společnosti v této zemi,“ řekl o Mádrovi pražský arcibiskup
Dominik Duka. „Byl mužem, který dokázal říci ne zlovůli, diktatuře a nesvobodě. Platil léty komunistického žaláře v nejtvrdších podmínkách, aby v době pražského jara s nezlomným elánem usiloval o svobodu církve, aby v době konsolidace byl vyhnán státním dozorem nad církvemi z jakékoli kněžské či teologické intelektuální práce,“ uvedl dále Duka.

Oto Mádr se narodil v Praze 15. února 1917. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 1942 byl vysvěcen na kněze. Po válce se věnoval skautingu, zahájil svoji publikační činnost a působil v duchovní správě. V letech 1948 až 49 studoval morální teologii na Gregoriánské univerzitě v Římě. Pro svou víru byl v roce 1951 zatčen a rok poté odsouzen za velezradu a špionáž na doživotí. Ve výkonu trestu strávil 14 let ve věznicích Mírov a Valdice. Po podmínečném propuštění v roce 1966 pracoval jako sanitář v nemocnici a správce muzejního depozitáře.

profesor Tomáš Halík v UK (zdroj: ČT24)

Až do roku 1989 organizoval vydávání katolického samizdatu. Redigoval Teologické texty, knižní edici Duch a život, publicistickou sérii Orientace, časopisy pro psychology Psí, pro lékaře Salus a pro přírodovědce Universum. Od roku 1990 byl Mádr šéfredaktorem Teologických textů, členem biskupské komise pro teologické vzdělávání kněží a rady České biskupské konference pro sdělovací prostředky. Byl dále členem rady České křesťanské akademie Praha a členem kuratoria Evropské společnosti katolických teologů.

Pohřební mši bude sloužit ve Svatovítském chrámu v sobotu 5. března arcibiskup Duka. Rozloučení povede děkan Vyšehradské kapituly Anton Otte. Při pohřbu promluví také zástupce Konfederace politických vězňů. Oto Mádr bude uložen do hrobky na vyšehradském hřbitově.