Zdravotním sestrám bude po maturitě stačit rok studia

Vláda schválila změnu zákona, která zjednoduší vzdělávání sester. Sestry by měly mít plné kompetence už po čtyřech letech střední školy a roce vyšší odborné školy. Dostaly by se tak rychleji do praxe – v současné době totiž chybí hlavně v nemocnicích. Se zjednodušením vzdělávání ale nesouhlasí Česká asociace sester, jejíž prezidentka Martina Šochmanová se naopak domnívá, že je třeba zvýšit kompetence sester a navýšit prestiž tohoto povolání.

V současné době musí mít všeobecná zdravotní sestra kromě čtyřletého středoškolského vzdělání ještě další tři roky na vyšší odborné škole nebo bakalářský titul. Právě to se ale má změnit: místo stávajícího modelu 4+3 by platil model 4+1 – po střední škole by tak stačil jen další jeden rok studia na vyšší odborné škole.

„Domníváme se, že podobně jako v Německu nepotřebujeme, aby každá zdravotní sestra měla vysokoškolské vzdělání. Na tu běžnou práci u lůžka stačí středoškolské, jak tomu bylo kdysi,“ tvrdí ministr zdravotnictví.

Systém vzdělávání zdravotníků se zásadně změnil v roce 2004. Tehdy některé profese ztratily možnost pracovat samostatně bez odborného dohledu. Například profese zdravotnického laboranta, na kterou stačilo absolvovat čtyřletý středoškolský obor, se přeměnila na zdravotnického asistenta. Aby ten mohl vykonávat stejnou práci jako laborant, musel navíc absolvovat tříleté vyšší odborné nebo bakalářské studium.

S navrhovanými změnami ale nesouhlasí Česká asociace sester: „Střední zdravotnická škola je dnes jiný typ studia, než byl před rokem 2004,“ upozornila její prezidentka Šochmanová na to, že dnes je vzdělání spíš všeobecné a neobsahuje tolik odborných předmětů jako v minulosti, zájemci se navíc na střední zdravotnickou školu mohou dostat bez přijímacích zkoušek.

Cílem našeho návrhu je umožnit stabilizaci systému kvalifikačního vzdělávání při zachování jeho kvality, a to především u ošetřovatelských profesí všeobecné sestry, dětské sestry a praktické sestry neboli zdravotnického asistenta. To vše samozřejmě v souladu s aktuálními potřebami v oblasti zdravotnictví.
Svatopluk Němeček
ministr zdravotnictví

Povinnost zdravotních sester mít vysokou školu ruší novela zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, kterou nyní posoudí sněmovna. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) jde o „další důležitý krok ke stabilizaci zdravotnictví“. Němeček očekává, že novela bude přijata do konce letošního roku. Od příštího školního roku by se jí tak mohlo vzdělávání sester už řídit.

Celkový počet sester i lékařů přitom meziročně narostl. Lékařů přibylo 561, loni jich tedy v českém zdravotnictví pracovalo přes čtyřicet tisíc. Sester bylo loni osmdesát tři tisíc a meziročně jich přibylo zhruba 400. Přes celkový nárůst počtu zdravotníků odcházejí sestry hlavně z jednotek intenzivní péče zejména do ambulancí, kde nemusí sloužit ve směnném provozu.

Zdravotnictví v číslech
Zdroj: ÚZIS

Podle ministra Němečka sester loni v nemocnicích ubylo 300 a trend začal už v roce 2010. Platy ve zdravotnictví přitom v posledních letech rostly rychleji než v soukromých zařízeních. Lékařům až o 8 procent, sestrám pak o 5 procent. V příštím roce navíc dostanou přidáno dalších 10 procent. Teď je nástupní plat všeobecné sestry asi 17 tisíc korun, u zdravotního asistenta je to ještě o dva tisíce míň.

  • rozšířit možnost získání odborné způsobilosti pro výkon povolání všeobecné sestry zkráceným studiem na vyšších odborných školách a pro zdravotnické pracovníky profesí zdravotnický asistent/praktická sestra, porodní asistentka a zdravotnický záchranář
  • umožnit vykonávat povolání praktické sestry (dosud zdravotnický asistent) bez odborného dohledu, což usnadní začlenění absolventů tohoto oboru do pracovních multidisciplinárních týmů v praxi
  • rozšířit uplatnitelnost některých zdravotnických povolání v jiných obdobných povoláních (např. zdravotnický záchranář, řidič vozidla zdravotnické záchranné služby budou na základě svého vzdělání způsobilí k výkonu povolání řidiče dopravní zdravotní služby)
  • stanovit magisterskému vzdělávání v oboru fyzioterapie status specializačního vzdělávání
  • odstranit podmínku specializované způsobilosti pro výkon povolání bez odborného dohledu u povolání radiologického asistenta, který získal způsobilost k výkonu tohoto povolání podle dřívějších právních předpisů (střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou na SZŠ)
  • zrušit kreditní systém, který sloužil ke kontrole celoživotního vzdělávání, a registraci vázanou na tuto kontrolu, neboť systém se doposud ukázal jako neefektivní