Závislost na marihuaně lze nově léčit i on-line

Praha – Nezisková organizace Sananim rozjela službu on-line léčení závislosti na marihuaně v rámci svého projektu (S)končím s hulením? Zájemci budou při léčbě komunikovat s odborníky pomocí internetového chatu, probírat své problémy a hledat metody, jak zabránit návratu k závislosti. Česko patří spolu s Francií na vrchol evropského žebříčku v užívání této drogy. Ze studie Sananimu vyplývá, že až 13 procent uživatelů je náchylných k rizikovým aspektům užívání.

Marihuana se sice řadí mezi lehčí drogy a stále patří mezi nejužívanější nelegální drogy u nás, k jejímu užívání by se ale kvůli tomu nemělo přistupovat bez starostí. Vážná závislost na konopných látkách totiž může ovlivnit zdraví i sociální situaci jedince. Nezisková organizace Sananim hledala způsob, jak snížit náklady, které se s léčbou závislosti pojí, a tak na internetu spustili program on-line léčení, odborně nazývaný internetová léčebná intervence. Holandský model zde upravili pro české prostředí.

Zbavit se závislosti po internetu

„Léčba trvá osm až deset týdnů, záleží na tempu klienta, jak to sám potřebuje nebo jak to cítí. Zaměřuje se na zvládání a předcházení znovuužití,“ uvedla ředitelka Sananimu Martina Richterová Těmínová. Zájemce si na webovém portálu může udělat osobní test, který pomocí šestnácti otázek napoví, jaký je stav člověka ve vztahu k marihuaně.

Tehdy, když aplikace vyhodnotí odpovědi jako rizikové užívání, se lidé mohou přihlásit k samotné léčbě, kterou kromě informační osvěty doplňují konzultace s odborníky pomocí internetového chatu, které simulují ambulantní léčbu. Expert totiž závislého člověka provádí léčbou a hovoří s ním o obtížích i úspěších. Může se s ním také domluvit na další formě doléčení nebo i absolvování návštěv v denním stacionáři.

„U lidí, kteří program dokončí, je úspěšnost velmi vysoká. Dosahuje asi 80 procent,“ uvedl výkonný ředitel organizace Jiří Richter. Náklady na on-line léčbu jednoho klienta odpovídají podle něj asi desetině výdajů na léčbu v klasické terapeutické komunitě či pětině na ambulantní služby. Pohybovat se budou zhruba kolem 10 000 korun.

Zkušební test běžel od června 2013. Zúčastnilo se ho necelých jedenáct tisíc lidí. Ve třinácti procentech bylo vyhodnoceno rizikové užívání. Určitá rizika pak byla v 64 procentech případů.

Výzkum mezi uživateli marihuany
Zdroj: ČT24

Chybí peníze, existence projektu nejistá

Vznik alternativy v léčbě konopné závislosti je dlouho odkládanou záležitostí. „Již v roce 2004 jsme měli vizi, nápad, že bychom mohli udělat virtuální kliniku, tedy něco, co by nestálo moc peněz a co by do jisté míry mohli využívat mladí, kteří se pohybují na internetu,“ vzpomínal Richter. Problém ale byl s finančními prostředky, které vlastně přetrvávají. „Je třeba dodat, že stále nemáme finanční krytí na celý rok, v tento okamžik to vypadá, že rámcově máme peníze na dva měsíce a pak se uvidí,“ řekl Richter. Projekt totiž není beznákladový, finance jdou hlavně na zajištění odborných konzultantů pro ty, kdo se budou léčit. Nyní se tak počítá s přibližně deseti až patnácti pacienty. Do budoucna zvažují i možnost placené služby.