Zasedání vlády (23. července)

Praha - Vláda na svém středečním zasedání souhlasila s návrhem novely trestního řádu, která má zavést možnost dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným. Schválila i novelu zákona o zemědělství, která má farmáře motivovat k šetrnému zacházení s krajinou. K návrhu, aby poslanci a senátoři museli platit za jízdy v městské hromadné dopravě, zaujala vláda neutrální stanovisko. Urychlení výstavby rychlostní silnice R35 naopak nepodpořila. Zelenou dostal materiál ministerstva vnitra, podle kterého by se v budoucnu problémoví fanoušci vůbec neměli dostat na stadiony.

Vláda souhlasila s návrhem novely trestního řádu, která má zavést možnost dohody o vině a trestu mezi státním zástupcem a obviněným. Pokud obviněný prohlásí, že se cítí trestným činem vinen, a se státním zástupcem se shodne na svém trestu a na způsobu náhrady škody, jeho případ už nebude projednávat soudce v hlavním líčení. Dohodu by bylo možné uzavřít pouze u trestných činů, u nichž horní hranice trestu nepřevyšuje pět let.

Novela zákona o zemědělství, která má motivovat zemědělce k šetrnému zacházení s krajinou, má podle ministerstva zemědělství zefektivnit systém kontrol a zavést bodový systém. Pokud zemědělec nebude dlouhodobě plnit stanovené podmínky, může přijít o dotace. Zakotvení systému v českém zákonodárství vyžaduje od roku 2009 Evropská unie.  

K návrhu sociálnědemokratického poslance Karla Šplíchala, aby poslanci a senátoři museli platit za jízdy v městské hromadné dopravě, zaujal kabinet neutrální stanovisko. Bylo by podle něj správné rozšířit takové pravidlo na všechny ústavní činitele. Podle Šplíchalova návrhu mají zákonodárci přijít o možnost jezdit veřejnou dopravou zdarma. O výsadu by měli přijít i poslanci Evropského parlamentu. Nyní jezdí zákonodárci zdarma, současně ale dostávají paušální náhradu na dopravu, která se podle vzdálenosti jejich bydliště od Prahy.

Vláda nepodpořila poslanecký návrh novely mediálního zákona, který má podle jeho autorů umožnit budoucí přechod na rozhlasové digitální vysílání. Novela například navrhovala prodloužení licencí současným komerčním vysílatelům až do doby nástupu digitálního rozhlasu. Neutrální postoj kabinet zaujal k senátnímu návrhu, podle něhož by se na volbě členů rad veřejnoprávních médií spolu s poslanci podíleli senátoři.

Oběti okupace Československa v roce 1968 budou podle vládního návrhu plně odškodněni. Senátoři, kteří s návrhem přišli, chtěli napravit situaci, kdy je odškodnění podle zákona z roku 2005 odepíráno lidem, kteří se domohli určité finanční satisfakce podle komunistických norem.

Státní zemědělský intervenční fond dostane ještě v letošním roce od ministerstva zemědělství 20 milionů korun navíc na propagaci značky kvalitních potravin Klasa. Vláda dnes schválila také vojenskou strategii České republiky, dlouhodobou vizi ministerstva obrany a novelu zákona o návykových látkách.

Schůzky, které se budou v Česku konat během českého předsednictví v EU v příštím roce, budou představovat zvýšené bezpečnostní riziko. Kabinet proto přijal materiál zabývající se zajištěním a koordinací bezpečnostních opatření na akcích EU v České republice.

Vydáno pod