Za ochrnutí místo 500 tisíc osm milionů, nalinkoval Nejvyšší soud

Praha - Nejvyšší soud vypracoval metodiku pro odškodnění újmy na zdraví. Ta má usnadnit a sjednotit rozhodování soudců při stanovování výše odškodného za bolest a ztížené společenské uplatnění v případě trvalých zdravotních následků. Podle expertů se poškozeným nyní dostane „spravedlivějších“ částek, a to mimo jiné i proto, že nová pravidla zvýšila mantinely, ve kterých se může odškodnění pohybovat. Metodika ovšem není závazná - má jen doporučující charakter a vždy lze zohlednit konkrétní okolnosti případu.

Události: Nejvyšší soud ocenil lidský život na 10 milionů (zdroj: ČT24)

Novou metodiku vytvořili společně soudci, advokáti a lékaři v reakci na nový občanský zákoník, který od ledna 2014 stanovuje odškodnění jen obecně „podle zásad slušnosti“. Toto vágní vymezení podle místopředsedy Nejvyššího soudu Romana Fialy zkomplikovalo situaci jak soudcům, tak poškozeným. „Původní představa, že bude jenom zákon a nic, způsobila absenci parametrů, které by pomohly lidem stanovit si míru odškodnění mezi sebou navzájem. To by znamenalo, že by se řada věcí, které jsou řešeny zcela mimosoudní cestou, přenesla na soudy,“ upozornil Fiala.

Díky nové metodice bude pro poškozené snáze předvídatelné, s jakým odškodným mohou počítat. „Bez metodiky bychom museli počítat s tím, že v Plzni budou soudy rozhodovat jinak než v Olomouci. Ne ze zlého úmyslu nebo nedbalosti, ale proto, že budou používat jiných kritérií,“ podotkla ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO).

„Tady je velká zásluha Nejvyššího soudu, že nespoléhal na to, že bude rozhodovat o mimořádných opravných prostředcích, které by se k němu dostaly tak zhruba za pět let. Představovalo by to extrémně dlouhou dobu, po kterou by lidé v Česku nemohli odhadnout, jaké odškodné budou očekávat,“ řekl ČT Roman Žďárek ze Společnosti medicínského práva.

Za zmařený život až 20 milionů korun

A s čím metodika počítá konkrétně? Základní částku pro odškodnění stanovila na 10 051 200 korun jako 400násobek průměrné měsíční mzdy pro „průměrnou osobu, průměrného věku a průměrné aktivity“. Tato suma se může navýšit až na 20 milionů, třeba pro mladé lidi, jimž poškození naruší celý další život, či pro sportovce, do jejichž tréninku vložila rodina velké prostředky.

V mnoha případech se tak odškodné výrazně zvýší oproti tomu, na co měl poškozený nárok podle staré vyhlášky, které odzvonilo s novým občanským zákoníkem. „Podle zrušené vyhlášky bylo odškodné nemravně nízké. Například za totální poškození pacienta, který se stal kvadruplegikem, náležela částka půl milionu. Tady dojde k výraznému nárůstu – ta částka se bude pohybovat okolo osmi, devíti milionů,“ zdůraznila přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a spoluautorka metodiky Jolana Těšinová.

Ilustrační foto
Zdroj: ČT24/Thinkstock

Do výše odškodnění promluví i věk

Zcela nový přístup pak nová pravidla používají u odškodnění společenského uplatnění. To se posoudí podle toho, jak se projevuje ve schopnostech člověka, ne už tedy jako dosud podle bodů přiřazených jednotlivým částem těla. Poškození se vyjádří procentní částkou, procenta se mění podle věku, intenzity zapojení do života, zohledňují i některé výjimečné okolnosti.

„Nový pohled na odškodnění je v tom, že dvě osoby se stejnou diagnózou nemusejí mít nutně stejný stupeň funkčního postižení. Není rozhodující příčina, ale ztráta životních příležitostí,“ zdůraznila Těšinová. Novinkou je také to, že nárok na odškodnění nemajetkové újmy nezaniká smrtí jako dosud. Pokud už o ní soud rozhodl, je přiznaná částka součástí dědictví.

MODELOVÉ PŘÍKLADY:

Dívka byla po nezaviněné autonehodě několik týdnů v bezvědomí a skončila ochrnutá, s poruchou řeči. Rodiče o ni musí pečovat 24 hodin denně. Podle původních tabulek by jí náleželo odškodné dva a půl milionu korun, v nové metodice je její úraz vyčíslen minimálně na 13,6 milionu.

Nezletilou dívku pokousal pes a následkem je jizva na tváři. Nejen věk, ale i fakt, že zranění ztížilo začínající modelce kariéru, se odrazilo ve výši odškodnění.  Podle původních tabulek by měla nárok maximálně na 48 tisíc korun, podle nových výpočtů odškodné vychází na více než 200 tisíc.

Pojišťovny zvednou povinné ručení

Podle pojišťoven je nové hodnocení k pacientům spravedlivější, bude ale znamenat vyšší pojistné; už teď je jisté, že se bude týkat cen povinného ručení za auta, což v Událostech potvrdil i mluvčí České kanceláře pojistitelů Aleš Povr. „Už loni jsme upozorňovali na to, že náklady pojišťoven v souvislosti s novým občanským zákoníkem vzrostou asi o dvě miliardy korun,“ prohlásil.

„Nová legislativa znamená pro pojišťovny zhruba dvacetiprocentní nárůst nákladů a my počítáme s tím, že pojišťovny budou muset tyto náklady promítnout do cen povinného ručení,“ dodal s tím, že jak konkrétně je promítnou, závisí na každé pojišťovně.