Z šumavské roubenky se stal moderní penzion - památkáři protestují

Prášily – V šumavských Prášilech stála stará a památkově chráněná roubenka z přelomu 15. a 16. století. Teď je tam místo ní moderní penzion. Památku přestavěl podnikatel Roman Kreuziger a památkáři nyní protestují. Chtějí pro něj získat přísný trest. Kreuziger ale tvrdí, že postupoval v souladu s památkáři, jak s detašovaným pracovištěm v Sušici, tak i v Plzni. Ti se prý pravidelně zúčastňovali kontrolních dnů. „Před zahájením vlastní výstavby bylo řečeno, že objekt, který tam dnes stojí a který tam původně stál, bude postupně rozebrán,“ dodal.

„Když jsem roubenku v roce 2007 zakoupil, byl jsem si vědom toho, že jde o chráněnou památku. Než jsem začal vlastní stavbu realizovat, připravil jsem se na to s tím, že jsem nechal vypracovat stavební historický průzkum. Ten v té době k dispozici nebyl, nechal jsme si vypracovat i kompletní průzkum posouzení stavu přístupných dřevěných konstrukcí a prvků z hlediska biotického poškození. Měl jsem k dispozici i doklad z ministerstva kultury, který prohlásil tento objekt v roce 2002 za památku,“ vysvětlil podnikatel.

Podle Kreuzigera byla památka ve vážném stavu

Rozhovor s Romanem Kreuzigerem (zdroj: ČT24)

Podle něj nicméně úřad v Klatovech, který dokladoval stav této památky, napsal ve svém usnesení, že ministerstvo kultury žádá zvážit to, zda předmětný objekt prohlašuje za nemovitou kulturní památku. Obhlídkou na místě byl totiž zjištěn její velmi vážný stav. „Konstatoval také, že roubená část objektu pod omítkou je ztrouchnivělá a vlivem poškození střešní krytiny a dlouhodobého zatékání došlo k destrukci krovů,“ podotkl Kreuziger.

Památkáři ale tvrdí opak. „Z původní památkově chráněné roubenky zbylo po demolici jenom pár trámů schovaných pod plachtou a díra do země. Na fotografiích je navíc jasně vidět, že nová stavba je z klasických cihlových prefabrikátů, z velkých bloků posazených na nový betonový základ, z původní stavby opravdu nezbylo prakticky nic, což potvrdil i Národní památkový ústav. Chceme, aby se případ řešil ještě na úrovni ministerstev vnitra, kultury, možná i spravedlnosti,“ prohlásil Petr Bunda z památkového odboru Plzeňského kraje.

„Výsledkem mé dokladové části je, že ministerstvo kultury v červnu loňského roku tuto stavbu odstranilo z chráněné památkové péče. To znamená, že potvrdilo i kolaudační rozhodnutí na tuto stavbu, že stavba byla řádně zkolaudovaná dle vydaného stavebního povolení. Toho jsem se držel v plném rozsahu a dodržel jsem ho. Stavební úřad v Sušici vydal na tuto stavbu takzvaný kolaudační souhlas, se kterým je stavba nyní užívána,“ dodal podnikatel Kreuziger.

  • Roubenka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1622/162179.jpg
  • Roubenka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1622/162178.jpg
  • Roubenka autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1622/162180.jpg