Z 35 miliard na inovace rozdělilo ministerstvo jen desetinu. O žádostech rozhodovalo skoro rok, zjistila kontrola

Téměř rok trvalo, než se první žadatelé o dotace z evropského operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (PIK) dozvěděli, zda peníze dostanou. O dotacích rozhoduje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Na program PIK se zaměřil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), podle kterého v jedné z oblastí podpory PIK čerpání peněz ještě vůbec nezačalo, celkem pak zatím žadatelé dostali 3,5 miliardy korun – zhruba desetinu částky určené Česku pro roky 2014 až 2020.

Dotace z programu PIK mají dostávat jednak malé, střední i velké firmy, jednak výzkumné instituce a další subjekty. Ministerstvo průmyslu a obchodu by mezi ně mělo do roku 2020 rozdělit 34,8 miliardy korun. Zatím rozhodlo o přidělení 16,7 miliardy, skutečně pak proplatilo 3,5 miliardy.

Evropská komise přitom kritizovala vysokou chybovost a loni program Česku i pozastavila. Ministerstvo v listopadu sdělilo, že problémy vyřešilo. Podle NKÚ ale „MPO neprovedlo u projektů s dokončenou realizací žádnou kontrolu na místě v době udržitelnosti“. Na druhé straně pracovníci samotného kontrolního úřadu za některými příjemci vyrazili a s tím, co zjistili, byli spokojeni.

Nejvyšší kontrolní úřad uvedl, že jedním z důvodů, které se negativně podepsaly na čerpání evropských peněz, byla velmi dlouhá doba potřebná na schválení žádosti o dotaci. Ta se sice postupně zkrátila, ale zpočátku se na rozhodnutí čekalo téměř rok.

„V roce 2016 žadatelé čekali v průměru dlouhých 345 dní na rozhodnutí MPO, zda bude předložený projekt podpořen. Také na rozdíl od předpokladu MPO neměly v letech 2016 až 2018 malé a střední podniky dostatečný zájem o vypsané dotační výzvy,“ zjistili kontroloři. Podle mluvčího NKÚ ministerstvo posuzování žádostí sice zrychlilo, ale i ti, kdo žádali v roce 2017, čekali na výsledek 242 dní.

Vůbec nejmenší zájem je o dotace určené na územní integrované investice, které podnikům zprostředkovávají městské aglomerace. „Do doby ukončení kontroly NKÚ bylo podáno pouze patnáct žádostí o podporu, žádný projekt nebyl schválen k realizaci a čerpání peněžních prostředků nebylo zahájeno,“ shrnul kontrolní úřad svá zjištění v závěrečné zprávě. Na podporu integrovaných investic je přitom vyhrazeno 2,1 miliardy korun. Podle NKÚ navíc ministerstvo v době kontroly  nemělo připravený harmonogram pro vyhlašování dalších výzev.

NKÚ se pogramem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost nezabýval naposled. Zatím se zajímal hlavně o úspěšnost čerpání dotací a nastavení pravidel pro rozdělování peněz. Již probíhá další kontrola, která má zjistit, zda jsou peníze vynakládány účelně a hospodárně. Skončí v září.