Výstavba v obcích bez územního plánu bude jednodušší

Praha - Nejvýznamnější změnou, kterou přináší novela stavebního zákona, je možnost vybudování určitých druhů staveb v nezastavěných částech obcí, které nemají územní plán. Novela řeší také povolování souboru staveb nebo zpracování územních plánů v devítileté, nikoli pětileté lhůtě, jak tomu bylo dosud.

Možnost stavět v nezastavěných částech se dotýká přibližně 2800 obcí. Až do roku 2015 v nich budou moci vzniknout například stavby pro bydlení nebo stavby občanské vybavenosti. Možné to ale bude pouze se souhlasem zastupitelstva.

Povolování souboru staveb zjednoduší rozhodování stavebního úřadu. Může například stavbu rodinného domu a sousedící garáže nově projednávat prostřednictvím jednoho povolení.