Výměna průkazů ZTP: Přes 30 tisíc lidí stále nepodalo žádost

Držitelé průkazů mají mimo jiné slevu na dopravu (zdroj: ČT24)

Během letošního roku si musely stovky tisíc lidí s handicapem vyměnit průkaz za nový. Přes 30 tisíc lidí ale stále nepodalo žádost – pokud tak neudělají do konce roku, nebudou moct požívat výhody, které průkazka zaručuje, jako třeba slevu na dopravu. Navíc je čeká nová návštěva lékaře, který znovu posoudí jejich zdravotní stav.

Důvodem rozsáhlé výměny průkazů ZTP je existence různých typů těchto karet. Úřad práce chce proto jejich podobu sjednotit, aby existoval jediný platný typ.

Na úřadech se kvůli výměně kartiček nějaké výjimečné fronty netvoří, třeba na Úřad práce Prahy 4 přišlo kvůli kartičce ZTP asi 50 lidí, většina z nich už si ji přišla vyzvednout. „Nezaznamenali jsme žádný větší problém, ta výměna probíhá plynule,“ potvrzuje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Kdo o výměnu do konce roku nepožádá, bude muset znovu prokázat, že má na průkaz nárok. „Pokud to nestihnou, budou muset požádat o nový průkaz ZTP a půjdou před posudkovou komisi. Tam se může stát, že jim průkazy nebudou přiznány,“ upozorňoval už dříve ředitel Centra pro integraci zdravotně postižených v Hradci Králové Jiří Morávek.