VV odtajnily dodatek „smlouvy se stranou“

Praha - V dodatku ke smlouvě o stranické poslušnosti, kterou podepisují poslanci Věcí veřejných, stojí, že ústava je nadřazena této smlouvě. Dodatek by měli během dnešního dne podepsat všichni poslanci, kteří ho ještě nepodepsali. Novinářům to po jednání poslaneckého klubu řekla jeho předsedkyně Kristýna Kočí. Smlouva poslance zavazuje k tomu, aby hlasoval v souladu s názorem vedení poslaneckého klubu. Zakazuje také přeběhlictví. Obojí pod pokutou až sedm milionů korun.

Někteří lidé v minulosti kritizovali smlouvu za to, že je v rozporu s ústavou, protože ta poslancům přikazuje hlasovat podle jejich nejlepšího svědomí a vědomí. Dodatek to měl napravit. „Není ničím jiným než písemným konstatováním toho, co je zřejmé už z ústavního pořádku, a to je, že ústava je nadřazena této smlouvě,“ uvedla místopředsedkyně klubu Karolína Peake.

Není přitom jasné, zda jsou poslanci podepsáním dodatku ze smlouvy z případné pokuty v podstatě vyvázáni, či nikoliv. Podle Peake by musel v takovém případě rozhodnout soud. „Z našeho pohledu platí tato smlouva. Pokud by přišla k soudu, tak je na soudu, aby řekl, zda je tato smlouva platná a zdali povinnosti vyplývající z této smlouvy platí,“ dodala Peake. Připustila, že dodatek je vlastně „úlitbou“ veřejnosti, která VV za podepisování smluv kritizovala.

Někteří poslanci VV stále smlouvu nepodepsali

Strana do dnešního dne odmítala zveřejnit, co je obsahem zmiňovaného dodatku. Tvrdila, že jde o vnitřní záležitost mezi poslancem a stranou. Nyní Peake připustila, že až ho podepíšou všichni poslanci, strana zřejmě zveřejní jeho plné znění. Kdy to ale bude, není jasné. Několik poslanců totiž ještě vůbec nepodepsalo ani samotnou smlouvu o stranické poslušnosti. Podle dřívějšího vyjádření Kočí jde o ty, kteří byli zvoleni z původně nevolitelného místa. Peake doplnila, že jde o dva nebo tři poslance. Tvrdí, že smlouvu nepodepsali kvůli administrativním důvodům. Prý není problém v tom, že by ji podepsat nechtěli.

Karolína Peake
Zdroj: ČT24