Vše, co jste chtěli vědět o sčítání lidu a báli jste se zeptat

Praha – Sčítání lidu, domů a bytů se blíží. Rozsáhlé statistické zjišťování je připravováno na březen 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března. Předtím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi. Dále bude v každé schránce lístek, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Lidé mají ze zákona povinnost s komisaři spolupracovat a požadované údaje poskytnout. Více informací naleznete na webu sčítání.

ČSÚ dnes spustil ke sčítání informační kampaň. Kromě informačních bannerů na internetu bude obsahovat i osm různých spotů, které se objeví v českých televizích. Kvůli úsporným opatřením ve státním rozpočtu však museli statistici snížit její rozpočet ze 113 na 25 milionů korun. Podle statistiků je přitom kampaň důležitá, aby lidé pochopili důležitost sčítání a vyplnili formuláře. Získaná data totiž budou v následujících letech sloužit jako podklady pro celou řadu průzkumů a rozhodnutí.

Jak bude sčítání vypadat?

Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den vpodvečer nebo o víkendu. Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011. „Finišujeme. V tento okamžik Česká pošta tiskne 20 milionů sčítacích formulářů. Pak bude opravdu vše připraveno,“ prozradil dnes mluvčí projektu Ondřej Kubala.

Komisař se prokáže speciálním průkazem společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty. Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou domácnost v Česku.

Domácnost může dostat tři různé formuláře s vysvětlivkami. Zaprvé zelený sčítací list pro každou osobu, zadruhé žlutý bytový list pro každou domácnost a případně zatřetí oranžový domovní list, který ale dostanou pouze majitelé nebo správci domů. Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti.

Na internetu, osobně, poštou

Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích, kterými jsou angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština.

Při předání formulářů se komisař bude ptát, jakým způsobem vyplněné formuláře chcete odevzdat, a nabídne tři základní možnosti: 1) vyplnění a odeslání na internetu; 2) osobní odevzdání komisaři, který si s vámi hned domluví vhodný termín; 3) odeslání poštou. Formuláře je nutné odeslat či odevzdat do 14. dubna 2011.

I pro vyplnění formulářů na internetu potřebujete formuláře papírové, které přinese komisař. Na papírových formulářích lze nalézt vpravo dole u čárového kódu dva unikátní kódy. Těmi se na webu scitani.cz přihlásíte.

Příklad

Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.

Rozhodným okamžikem sčítání bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento okamžik.

Při březnovém sčítání lidu, domů a bytů by si lidé měli pečlivě ověřit totožnost sčítacího komisaře. Český statistický úřad očekává, že sčítání budou chtít zneužít zloději, kteří se pod touto záminkou budou chtít dostat například do domácností starších lidí. Podle místopředsedy Českého statistického úřadu (ČSÚ) Stanislava Drápala lidé riziko omezí na minimum, když si nechají ukázat od komisaře doklady.

Elektronické formuláře sníží náklady i chybovost

Drápal dnes také vyzval obyvatele, aby využili elektronické formuláře. Sníží tak náklady na sčítání a pro statistiky budou prý elektronická data výhodnější. Navíc podle nich omezí chybovost. „Na papír může kdokoli napsat cokoli, třeba že je mu 190 let. Elektronický formulář je chytrý a upozorní, že člověk použil údaj, který je extrémní,“ řekl Drápal. Formulář navíc odpovědi vyhodnocuje. Když člověk jako pohlaví uvede mužské, systém se ho už nezeptá, kolik porodil dětí.

Kdo zapomene na svou minulost, ztratil tvář

Moravisté chtějí před sčítáním propagovat moravskou národnost. Chystají sérii veřejných shromáždění a lidem budou rozdávat propisovací tužky a odznaky, například s nápisem „Su z Moravy“. Cílem je to, aby lidé uvažovali o svých kořenech. Moravisté chtějí obrátit trend. Zatímco v roce 1991 se k moravské národnosti přihlásilo 1,4 milionu lidí, před deseti lety jich bylo o celý milion méně. „Člověk, který zapomene na svou minulost, ten ztratil svou tvář,“ připomíná Alena Ovčačíková z Moravského národního kongresu.

Počet sčítacích komisařů se bude pohybovat okolo 11 500. Z toho 9 500 z nich bude patřit mezi zaměstnance České pošty. „Sčítací komisaři, kteří přinesou formuláře do domácností, budou v naprosté většině případů pracovníci a doručovatelé České pošty,“ uvedl mluvčí Sčítání lidu Ondřej Kubala.

Zhruba 2 000 komisařů pak najme ČSÚ přímo. Budou mezi ně patřit například zaměstnanci domovů pro seniory. „Je potřeba, aby ten člověk znal ty lidi osobně a měli k němu důvěru,“ vysvětluje Kubala.

Sčítání stojí přibližně 250 korun na osobu

Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 korun na osobu, tedy zhruba 10 eur na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání částka v Evropské unii obvyklá. Celkový rozpočet sčítání je zatím 2,48 miliardy korun. Přípravu, samotné sčítání i zpracování výsledků zajišťuje ČSÚ. Smluvním partnerem pro provedení terénních prací je Česká pošta.

Historie sčítání: Středověk a statistické kongresy

Soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva se na našem území uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a rozvojem státního aparátu.

Rokem 1869 začíná období „moderních sčítání“ vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy. Zatím poslední sčítání lidu, domů a bytů se konalo k 1. březnu 2001. Letos poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise jeden společný rok.