Vojáci mají nový systém platů, generál má základ 100 tisíc

Odměňování v armádě se od července mění. V platnost vstupuje novela zákona o vojácích z povolání. Norma propojuje funkce v armádě s hodností a služebním platem tak, jak to funguje v řadě zemí NATO. Zavádí také přehlednější kariérní růst a má potlačit subjektivní vlivy při stanovování platů vojáků. Dosavadní systém odměňování dával velké pole působnosti nadřízeným.

Vojáci dosud dostávali k základnímu platu řadu příplatků, kam kromě přesčasů a pohotovostí patřil například příplatek za vedení či za hodnost. Ty všechny novela zrušila, ale zavedla jiné. Základem nového výpočtu platu je služební tarif, který je odvislý od hodnosti. Ta je nově méně provázaná s místem a prací, kterou voják vykonává.

„Další složkou platu je výkonnostní příplatek, kde je voják hodnocen na základě dosažených výsledků ve službě,“ řekl ČT Jan Šulc z Generálního štábu AČR. Jde například o příplatek za službu v zahraničí. Zvláštní příplatek pak dostanou vojáci, jejichž práce je vysoce riziková – například pyrotechnici. Součástí platu bude i třítisícový příspěvek na bydlení včetně dalších tří set korun za každého dalšího člena domácnosti. Až 1500 vojáků dostane také stabilizační příplatek, který je má udržet na pozicích, na které je armáda draze vycvičila.

Nový základní měsíční služební tarif vojáků

  • vojíni: 9200 korun
  • svobodníci: 19 690 korun
  • desátníci: 20 810 korun
  • rotní: 25 710
  • poručíci: 29 580 korun
  • kapitáni: 38 760 korun
  • plukovníci: 59 160 korun
  • armádní generál: 99 960 korun

Vojáci na stejných pozicích si podle Šulce ve většině případů žádným výrazným způsobem nepolepší ani nepohorší. Přilepšit by si ale měli vojenští lékaři, vědci, letci, příslušníci speciálních sil 601. skupiny i Hradní stráž. Výše příspěvků bude od 9000 do 21 000 korun měsíčně, nejvyšší připadá náčelníkovi generálního štábu a předsedovi Vojenského výboru NATO.

Nový platový řád je podle ministerstva obrany objektivnější, spravedlivější a podporuje i kariéru vojáka. Resort doufá, že přispěje k udržení kvalitních vojáků v ozbrojených silách a současně bude dostatečně motivační pro získávání nových rekrutů. „Voják si jednoduše spočítá, kolik dostane, splní-li požadované podmínky,“ řekl už dříve personální ředitel ministerstva Petr Vančura. Vojáci ale musí v kariéře postupovat aktivně. Nadpraporčík například může mít tuto hodnost nejdéle 14 let. Potom buď musí povýšit, nebo z armády odejít.