Vodní nádrže zkouší nové metody v boji proti sinicím

Praha - Většina přírodních koupališť v Česku řeší během léta potíže se sinicemi. Nejhorší situace je na Brněnské přehradě, v Heřmanicích na Liberecku nebo v Kachličce na Vysočině, kde je koupání úplně zakázané. Některým místům se ale daří se znečištěnou vodou bojovat. Na Máchově jezeře například používají už třetím rokem novou metodu čištění vody. Sinicím nejvíce prospívají odpady z domácností, které jsou zatíženy fosforem. Svůj podíl ale mají i dlouhodobá zatížení, kdy se od 50. let hnojilo fosfáty.

Odpadní vody jsou sice v České republice čištěny, technologie ale neumí odstranit fosfor komplexně. „Absolutní eliminace fosforu by občané z vodného stočného nebyli schopni zaplatit. Je to běh na dlouhou trať,“ uvedl člen Asociace čistírenských expertů ČR Jiří Wanner. Jakýkoliv zásah na vodní ploše podléhá schválení vodoprávního úřadu. Majitelé tak vlastní technologie používat nemohou.

Na Máchově jezeře zakázali hygienici koupání už před čtyřmi lety. Od roku 2005 zde ale probíhají pokusy s novou ozdravnou kůrou, která se snaží výskyt sinic snížit. „Hledali jsme nejvhodnější metodu pro tak velkou plochu. Nakonec jsme našli postup ze Švédska a na pomoc jsme si pozvali místní odborníky, i když jejich jezera jsou hlubší, a problém tak doma řeší poněkud rozdílně,“ uvedl Luděk Téra z obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Podle Wannera patří tato metoda do skupiny, která řeší spíše důsledky, ale ne příčiny. Léčba jezera se upravuje podle nárůstu sinic. „Do vody se lije polyaluminiumchlorid PAX-18, který na jedné straně vysráží fosfor důležitý pro život sinic, na druhé straně sinice obalí, a vodu tak od nich vyčistí,“ popsal Téra. Dávka se pak opakuje třikrát až čtyřikrát za den.

Další možností je metoda, která se dnes používá například v jablonecké nádrži. Hliník se nedávkuje jako chemikálie, ale generuje se elektrolýzou přímo na místě. „Výhodou této metody je, že se nemůže předávkovat,“ doplnil Wanner.

Vody Máchova jezera brázdí parník, který do vody vypouští hlinité soli.
Zdroj: ČT24
Vydáno pod