Vláda souhlasí se zákazem syntetických drog z Polska

Praha – Vláda souhlasí se zákazem 33 omamných látek, které dosud na seznamu zakázaných látek chyběly. Reaguje tak na legální drogy, které se k nám začaly šířit z Polska. Sněmovna chce o zákazu těchto látek jednat co nejdříve, nejlépe ještě v březnu – novela je předložena tak, aby ji mohli poslanci schválit už v prvním čtení. Obchody s legálními drogami se totiž začaly šířit z Moravskoslezského kraje dále do Česka.

I kdyby poslanci přijali návrh hned v březnu, tak je to podle expertů pozdě. Seznam chemikálií používaných jako drogy totiž musí schválit parlament, což trvá příliš dlouho. Experti proto chtějí, aby mohla seznam doplňovat vláda cestou svého nařízení, což by bylo rychlejší.

Mezi látkami, které by měla novela zakázat, jsou například karfentanil, butylon, flefedron JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, MDVP, mefedron, methylon, nafyron, salvinorin A, TFbMPP a ketamin. Polsko tyto látky zakázalo už loni, tamní obchodníci se pak přesunuli do Česka, kde jsou dosud legální.

Brífink po jednání vlády (zdroj: ČT24)

V Ostravě nebo Českém Těšíně např. nabízejí sáček s názvem Magic Apple, který má podle expertů podobné účinky jako pervitin. Náhražka marihuany se dá sehnat pod názvem Baka. Drogy se do Evropy dovážejí z Asie, do České republiky jsou distribuovány především z Polska. Obchody sice monitorují policie i Česká obchodní inspekce, prodej ale zakázat nemohou.

-----------------------------------------------------------------
Oprava, kterou uveřejňuje na žádost společnsti Grünenthal:
„V článku s názvem „Vláda souhlasí se zákazem syntetických drog z Polska“ ze dne 2.3. 2011 byla uvedena zavádějící informace, která spočívala ve jmenování nové molekuly centrálně působícího analgetika s názvem tapentadol ve výčtu drog, které se v současné době dováží do České republiky z Polska a jež budou zařazeny do přílohy č. 4  zákona 167/1998 o návykových látkách v rámci připravované novely, která by měla být v roce 2011 projednána sněmovnou a schválena v zrychleném řízení. Tím přestane být v ČR prodej těchto látek legální. Tapentadol byl zařazen autorem článku mezi tyto látky nesprávně, protože se nejedná o zneužívanou drogu, ale o léčivo řádně zaregistrované v České republice. Protože tapentadol představuje analgetikum s částečně opioidním účinkem, bude zařazen do přílohy č. 1 výše zmíněné novely zákona o návykových látkách a jeho dostupnost bude tímto omezena preskripcí na recept s modrým pruhem, stejně jako jiná silná opioidní analgetika. V příloze č.1 zákona o návykových látkách jsou obsaženy léčivé látky běžně používané v klinické praxi pro léčbu silných bolestivých stavů, např. morfin, fentanyl atd.,  tedy nikoli drogy užívané na taneční scéně, které jsou v příloze č. 4. Tapentadol bude používán  rovněž ke tlumení silné bolesti, stejně jako uvedené látky.“

Vydáno pod