Vláda se bude zabývat projektem na odstranění chudoby v Evropě

Praha - Na dnešním zasedání se vládní kabinet bude mimojiné zabývat otázkou chudoby a sociálních poměrů v České republice. Na programu bude zajištění projektu Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení na našem území i jinde. Cílem má být minimalizace chudoby v celé Evropě do roku 2010. Kromě vlády se problémem bude v nadcházejícím období zabývat také komise pro sociální začleňování, která je poradním orgánem ministra práce právě pro oblast boje s nízkou životní úrovní.

Příští rok Evropská unie vyhlásila rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Projekt se zaměří na uznání práva chudých na důstojný život, zdůraznění odpovědnosti každého jedince za boj proti chudobě a podporu soudržnější společnosti.

Česko patří v rámci Evropské unie k zemím, kde je vůbec nejméně chudých. Pod hranicí chudoby žije pouze osm procent Čechů a Češek, nejméně v unii. Jinde ale situace tak radostná není. Například v Irsku, Portugalsku nebo Řecku chudobou trpí kolem pětiny obyvatel. Za chudého je přitom ve statistikách považován každý, kdo má k dispozici méně než 60 procent mediánového, neboli nejobvyklejšího příjmu v zemi.

Podle loňského průzkumu agentury STEM však soudí více než třetina české populace, že je chudá - osm procent Čechů a Češek vychází se svými příjmy na domácnost jen s velkými obtížemi. Nejčastěji se za chudé považují nezaměstnaní, dělníci, důchodci a lidé s nižším stupněm vzdělání. Hranice příjmů, pod níž je rodina vnímána jako chudá, se pohybuje mezi 25.000 až 30.000 korun měsíčního příjmu domácnosti. Pocit chudoby je podle agentury subjektivním vyjádřením toho, jak lidé vnímají svou životní úroveň.

Vydáno pod