Vláda připravila dotace pro zalesňování polností

Třemi sty miliony v následujících letech podpoří ministerstvo zemědělství zalesňování méně úrodných pozemků. Krajinu lesy a remízky nejen zpestří, ale především se stane členitější, a tudíž odolnější. V Česku roste rozsah lesnaté plochy dlouhodobě, stromy už pokrývají téměř 34 procent území.

Na zalesňování půdy dá ministerstvo čtvrt miliardy (zdroj: ČT24)

Už dvouleté stromy pohromadě na pozemku ovlivňují procesy v půdě, ze které rostou. Mnohem lépe poutá vodu, takže v suché a teplé oblasti zlepší vodní poměry. Jedním z největších problémů české krajiny jsou příliš velká pole. „Máme monotónní krajinu, a to samozřejmě s sebou vyvolává procesy, jako je povodeň nebo naopak sucho,“ vysvětluje Jan Vopravil z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Stát připravuje dotace, ze kterých by zemědělci mohli sázet nové stromy. „Dotace půjdou z Programu rozvoje venkova na léta 2015 až 2020. Objem prostředků k tomu vyčleněný představuje zhruba 285 milionů korun,“ přiblížil mluvčí ministerstva Hynek Jordán. Stromy se mají sázet především na hůře obdělávatelných polnostech.

V rámci zalesňování zemědělské půdy hodlá ministerstvo dotovat především zakládání lesního porostu, péči o les v dalších letech od vysazení stromů a za ukončení zemědělské výroby na zalesněném pozemku na dalších 10 let. Podmínky udělení také třeba přesně stanovují druhy stromů, které mohou být vysazovány. Vládní nařízení také třeba jasně stanovuje, že dotace se netýkají pozemků na území hlavního města Prahy.