Vláda přijala plán rozvoje celoživotního vzdělávání

Praha - Ministr školství Ondřej Liška (SZ) dnes oznámil, že vláda přijala plán rozvoje celoživotního vzdělávání. Dokument podle něj obsahuje téměř všechny změny, které se v české vzdělávací soustavě chystají. Sledují cíl flexibilnějšího vzdělávacího systému a změny společenského pohledu na vzdělání.

„Pokud se nám nepodaří lidi, občany, přimět k tomu, aby o vzdělávání uvažovali jako o celoživotním procesu, nebudeme schopni obstát jako jiné země,“ zdůraznil ministr školství.

Plán počítá třeba s vytvořením center odborné přípravy na středních školách, která mají propojit výuku s praktickými požadavky zaměstnavatelů a propagovat nutnost celoživotního vzdělávání. Tady by se vzdělávali například nezaměstnaní v rámci rekvalifikačních kurzů.

TK ministra Ondřeje Lišky (zdroj: ČT24)

Znalostní společnost je jedním z hlavních cílů EU 

Na univerzitách by mělo vzniknout více bakalářských programů orientovaných spíše prakticky. Při vytváření vzdělávacích programů by vysoké školy měly spolupracovat se soukromým sektorem, pro firmy by také mohly vytvářet kurzy šité na míru. Rozšířit by se dále měla nabídka dálkového studia.

Plán vytvořili odborníci z ministerstva školství ve spolupráci se zaměstnanci a zaměstnavateli. Má podporovat vznik znalostní společnosti, což je jeden z hlavních cílů EU. Díky znalostní společnosti by se měla do roku 2010 stát EU nejvyspělejší ekonomikou světa.

Vydáno pod