Vláda představila 3E - priority českého předsednictví

Praha - Premiér Mirek Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra oficiálně představili priority pro české šestiměsíční předsednictví EU, které začalo 1. ledna. Priority se nesou ve znamení tří pilířů, tří "E" - ekonomiky, energetiky a Evropy ve světě. Podle Topolánka by hlavním českým přínosem mohlo být posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti EU. Praha se také zaměří na řešení finanční krize. Předsednictví EU pro členský stát znamená, že je koordinátorem, tváří a mluvčím sedmadvacítky.

Materiál se připravoval dva roky. Podle premiéra Topolánka měla vláda při jeho přípravě jasné zadání: vzít v potaz francouzské předsednictví, které tomu českému předcházelo, a švédské, které po nás šéfování unii na konci června převezme, aby byla zachována kontinuita.

Topolánek by podle svých slov byl rád, kdyby Češi zanechali v unii „českou stopu“. V ekonomické oblasti mohou například nabídnout zkušenosti s krizí bankovního sektoru, kdy vlády v 90. letech musely řešit krachy peněžních ústavů. „Evropská unie se nesmí před světem uzavírat a naopak má těžit z otevřenosti světového obchodu. Pouze ekonomicky silná EU bude schopná řešit všechny ostatní politické a bezpečnostní otázky nebo otázky životního prostředí,“ prohlásil k ekonomickým prioritám Topolánek. Česko podle jeho slov chce realizovat plán hospodářské obnovy, na kterém se unie dohodla na konci roku. Plán počítá s finanční injekcí ve výši zhruba 200 miliard eur, které mají putovat do evropského hospodářství. Unie by se ale podle Topolánka měla soustředit nejen na krátkodobá opatření, ale i na hluboké strukturální reformy. Krize, která zasáhla celou Evropu, bude podle Vondry tématem předsednictví hlavně pro první tři nebo čtyři měsíce.

V boji s hospodářskou krizí by mělo pomoci i jednání na půdě Světové obchodní organizace (WTO). To ovšem nedávno skončilo neúspěšně na neochotě některých zemí. Česko by chtělo přispět k obnovení rozhovorů a k jejich dovršení. Dalšími tématy pak budou zřejmě reforma energetické a zemědělské politiky a revize unijního rozpočtu.

Heslem českého předsednictví je Evropa bez bariér. Česko se proto chce podívat na odstranění překážek na volném trhu práce, jež stále uplatňují některé staré členské země. Omezení pro pracovníky z nových zemí sedmadvacítky v nich má platit až do roku 2011. „Pokud se k tomu Francie a Belgie uměly postavit čelem, tak já nechápu, proč se k tomu neumí postavit čelem Německo nebo Rakousko,“ myslí si Vondra.

V oblasti energetiky chce Česko posílit energetickou bezpečnost a zvýšit nezávislost unie na dodávkách z Východu, což by mohl zaručit projekt plynovodu Nabucco. Ten by měl do Evropy přivést kaspický zemní plyn a vyhnout se přitom území Ruska. Projekt má ale problémy kvůli nedostatku finančních prostředků i konkurenci ruského giganta Gazpromu. Klíčový tak bude summit EU a takzvaného jižního koridoru, který čítá státy kolem Kaspického moře.  

Třetí prioritou je pro Čechy Evropa ve světě. Podle Topolánka by Česko mohlo pomoci dojednat postoje členských zemí unie při přípravě nové dohody o partnerství EU s Ruskem. Pro Česko je třetí priorita také příležitostí, jak dát určitou „evropskou“ perspektivu i některým zemím bývalého SSSR. Češi dlouhodobě usilují o zvýšení vlivu EU v této oblasti a na jaře by se měl podle Vondry v Praze uskutečnit summit 27 členských států unie a států, které jsou členy takzvaného východního partnerství, jehož návrh nedávno představila Evropská komise. Jde o Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko a Ukrajinu.

Priority představila i některá ministerstva

Ministerstvo životního prostředí dnes rovněž představilo priority v oblasti ekologie. Těmi je ochrana klimatu, lidského zdraví a životního prostředí. Česko bude pomáhat i s přípravami unie na klimatickou konferenci v Kodani, z níž má vzejít nástupce Kjótského protokolu.

Priority v době předsednictví představila i ministryně pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková. Během půlroku proběhne řada akcí a konferencí zaměřených na ochranu lidských práv a podporu rovnoprávnosti žen a mužů. Česko bude také podporovat v duchu hesla Evropa bez bariér odstraňování bariér, které komplikují cestování tělesně postiženým lidem. Společně se Švédskem pak Česko hodlá sjednotit úlevy pro postižené platné v jednotlivých členských zemích. Další programy a konference budou zaměřeny na podporu práv seniorů a dětí.

Nečekanými a neplánovanými problémy, které řeší české předsednictví od počátku převzetí unijního žezla, je konflikt na Blízkém východě a spor Ruska a Ukrajiny o plyn. Ten už měl dopad i na dodávky do EU. Čechy nemine ani moderování diskuse o osudu Lisabonské smlouvy, ač ji zatím sami neratifikovali.  

  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/7/605/60474.jpg
  • Ilustrační foto autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/56/5511.jpg