Vláda chce chránit ty, kdo oznámí nekalost zaměstnavatele

Praha - Vláda souhlasí s tím, aby lidé, kteří oznámí trestný čin svého zaměstnavatele, získali vyšší právní ochranu. Vyplývá to z dnešního zasedání Nečasova kabinetu, na kterém ministři odsouhlasili novelu antidiskriminačního zákona, která upravuje otázky takzvaného whistleblowingu. Vláda však zároveň uložila vicepremiérce Karolíně Peake (LIDEM), aby v konkrétní podobě novely úžeji vymezila, u kterých oznámení trestné činnosti bude ochrana platit. Ministři se totiž obávají možného zneužívání nového pravidla.

Věcný záměr zákona, který připravila Peake a který dnes vláda schválila, obsahoval několik variant; za nejlepší označoval možnost, aby zaměstnanci veřejného sektoru i soukromých firem mohli upozornit na trestné činy prostřednictvím orgánů činných v trestním řízení s vidinou určité ochrany. Ta by byla právní a působila tak, aby oznámení nebylo zaměstnanci v důsledku na škodu či újmu.

Vztažení chystaných paragrafů pouze na trestné činy má podle chystaného zákona smysl v tom, že se jedná o chování, na jehož postihu má společnost největší zájem. Chráněn by měl být především pracovní poměr oznamovatele, chystaná pravidla by také důkazní břemeno obrátila v neprospěch zaměstnavatelů.

Karolína Peake:

„Chceme vytvořit takovou úpravu, která vytvoří prostor a ochranu pro ty, kteří chtějí oznámit trestný čin, se kterým se na pracovišti setkají, typicky korupční trestný čin, ale nechtějí tento problém řešit přes média a nechtějí sami sebe stigmatizovat.“

Problém ovšem kabinet spatřoval v tom, že by se ochrana vztahovala na oznámení jakéhokoliv trestného jednání. Podle vlády je proto potřeba zabránit zneužívání institutu - tedy možnosti velkého počtu křivých nařčení zaměstnavatelů. Z toho důvodu má Peake, které vláda uložila do konce dubna předložit návrh novely už v paragrafovém znění, tyto výhrady při další práci nad normou zohlednit.

Aby nebylo možné institut ochrany zneužít k nepodloženému nařčení zaměstnavatelů, je podle vlády nutné chránit křivě obviněné. „Je tu obava z toho, aby ta ochrana nebyla zase naopak zneužitelná, jak k šikanování zaměstnavatele, tak k nějaké stigmatizaci lidí, kteří jsou nám jako kolegové třeba nepohodlní. Musíme opravdu precizně cizelovat,“ uvedla Peake, podle níž musí mít křivě obvinění dostatečné právo a možnosti domáhat se ochrany osobnosti a odškodnění.

Za hlavní přínosy nové ochrany označovaly podklady pro dnešní jednání vlády především vyšší míru objasněnosti korupčních případů, a tím i zvýšení důvěryhodnosti země. Snížení úplatkářství by prý mohlo zlevnit výrobky a služby, do jejichž ceny jsou nyní náklady na korupci započítávány. A podobné opatření prý napomůže kladnému vnímání Česka na mezinárodní úrovni.

Reportáž Terezy Kručinské (zdroj: ČT24)