Ve Vodňanech otevřeli fakultu rybářství a ochrany vod

Vodňany - Vodohospodářstvím, rybářstvím a ekonomikou se mohou od letoška zabývat studenti na nové Fakultě rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, kterou dnes slavnostně otevřeli ve Vodňanech na Prachaticku. Vznikla sloučením katedry rybářství Zemědělské fakulty a Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech (VÚRH). Projekt se připravoval téměř 15 let.

Zřizovatelé fakulty nechtějí pracovní trh zahltit. Fakulta s děkanátem ve Vodňanech proto počítá s kapacitou pro 250 až 300 studentů, ze kterých budou třetinu tvořit cizinci. Teď je naplněna zhruba z poloviny a má 79 zaměstnanců. Základem v pořadí osmé fakulty univerzity jsou dva ústavy. Vedle vodňanského je jejím pracovištěm českobudějovický Ústav akvakultury (ÚA), který se specializuje na vodohospodářství, ochranu vod, rybářské obhospodařování volných vod a rekreační rybářství. Právě odborníci na ochranu vod na pracovním trhu chybí.

Cílem nově založené fakulty, která je jediná svého druhu v České republice, je efektivnější využití vědeckého a pracovního potenciálu univerzity v napojení na další instituce, jako jsou Akademie věd ČR, Jihočeský kraj, Rybářské sdružení ČR či podniky Povodí.

Reportáž Aleše Hazuky (zdroj: ČT24)

V akademickém roce 2009/2010 bude na Jihočeské univerzitě studovat 12 820 studentů. V prvních ročnících bakalářských a magisterských oborů je nově zapsáno 3764 studentů. Do prvních ročníků navazujících magisterských oborů jich pak nastoupilo 693. Největší počet studentů - 3705 - navštěvuje Pedagogickou fakultu, na dalších příčkách jsou Zdravotně sociální fakulta s 2369 studenty a Ekonomická fakulta s 1877 studenty. Na fakultě rybářství a ochrany vod studuje 132 studentů. V Ústavu fyzikální biologie JU v Nových Hradech, který je devátou součástí univerzity, studuje 32 doktorandů.

V Česku je celkem 27 veřejných vysokých škol, dvě státní a 43 soukromých vysokých škol.