Ve školách přibývá asistentů, nově by je mělo platit ministerstvo

Školy od státu nedostávají na podporu zdravotně nebo sociálně znevýhodněných dětí tolik, kolik by potřebovaly. Musí proto nejen zajistit asistenty, ale sehnat na ně i peníze. Často musí sáhnout i na odměny učitelů, aby mohly asistenty zaplatit.

Ministerstvo školství ale slibuje, že peníze na asistenty budou a od září na ně dokonce budou mít školy nárok. „Do doby, než ten nárok nastane, jsou připraveny prostředky na to, aby škola, která potřebuje, skutečně měla dostatek financí," uvedl náměstek ministryně školství Stanislav Štech. Společné vzdělávání všech dětí bez rozdílu handicapu totiž patří mezi hlavní priority ministerstva. A jen v příštím roce na něj chce přidat půl miliardy korun.

Dnes základní školy navštěvují děti, které třeba před deseti lety chodily do speciálních škol. Dnes si rodiče mohou zvolit typ škol, který jim vyhovuje, víc dětí se tak dostává do běžných základních škol, což je v pořádku.
Petra Buči
Výchovná poradkyně
Ve školách přibývá asistentů (zdroj: ČT24)

Počty asistentů navíc narůstají. Podle nových dat jich je letos na školách o 1500 víc než loni. Týká se to mateřinek, základních, středních, vyšších odborných škol a konzervatoří. Číslo bude ještě vyšší, další zařízení ještě statistici sčítají. Největší nárůst je znatelný v Jihomoravském kraji, pak taky ve Středočeském, Moravskoslezském a v Praze. Všude jich přibylo kolem dvou set.

Školy získávají peníze zejména na asistenty pro děti s tělesným nebo lehkým mentálním postižením. V lavicích ale přibývá i autistů, dětí s poruchami chování i cizinců, kteří by asistenci taky potřebovali. Stále častěji asistenty pedagogicko-psychologické poradny doporučují také sociálně znevýhodněným žákům.

Vydáno pod