Vánoční Rybovka Čechům stále chutná

Praha – Prostá, radostná a především česká. Taková je tuzemská nejpopulárnější štědrovečerní mše od Jakuba Jana Ryby. Za dvě století od svého vzniku nezestárla, a tak každoročně zní o Vánocích na desítkách míst po celém Česku. Hlavně proto, že je lidská a zazpívat si ji může opravdu každý.

„Hej, mistře, vstaň bystře!“ Slova, která o Vánocích rezonují českými kostely už od Štědrého večera roku 1796. Tehdy zasedl jednatřicetiletý kantor Jakub Jan Ryba k varhanám v kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále a poprvé uvedl Českou mši vánoční.

Svým radostným poselstvím a poetikou musela Rybova mše zaujmout hned napoprvé, protože se rychle rozšířila po kraji. Sám skladatel si jí však nijak zvlášť necenil, alespoň o tom neexistuje žádná zmínka. Není divu – mezi patnácti stovkami skladeb, které Ryba za svůj život napsal, mohla jednotlivá kompozice snadno zapadnout.

Naopak lidem utkvěla v paměti. Její přímost a srozumitelnost je zřejmě to, co dělá Rybovu mši tak geniální. Autor nechtěl ohromit, jen prostě a upřímně předal radost z Kristova narození. „Je to skladba, kde autor nic nepředstírá, tvoří jasně a prostě, nemyslí na kontrapunkt a mistrovskou skladbu, ale na posluchače,“ říká varhaník a dirigent Robert Hugo. Mše je nejen posluchačsky vděčná, ale nečiní přehnané nároky ani na interprety. Sbory zvládnou amatéři, stejně tak orchestrální party. Snad jen sólové hlasy „vyzní“ lépe od školených pěvců. Nakonec tak skladba nabízí prostor pro to nejcennější – sdílení radosti a vánoční atmosféry.

Na kráse jí neubírá ani to, že paradoxně nevíme, jak vlastně zněla. Původní partitura se totiž nedochovala. „Originální je jen obálka, v níž byl uložen opis skladby. Opisů je řada, některé mají odchylky. Na to, jak zněla skladba tak, jak ji Ryba opravdu napsal, s jistotou nedovede odpovědět nikdo,“ vysvětluje dlouholetý rožmitálský učitel a regenschori Hubert Hoyer.

Česká mše vánoční, často s láskou zvaná Rybovka, se během dvou staletí stala neodmyslitelnou součástí vánoční atmosféry stejně jako stromek v pokoji a kapr na talíři. Nejlíp chutná ve vymrzlém kostele během Štědrého večera, podávaná s radostí a ve společnosti nejbližších.

V katedrále sv. Víta na Pražském hradě bude Půlnoční mši svatou od 24 hodin sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Katedrála se pro veřejnost otevře už ve 23:25, kdy začne pásmo slova a koled, věnované Jakubu Janu Rybovi.