Válková nám bere nezávislost, tvrdí žalobci

Praha – Návrh zákona o státním zastupitelství, který dokončila ministryně spravedlnosti Helena Váková, budí rozruch mezi samotnými žalobci. Unie státních zástupců s ním nesouhlasí a hodlá k němu uplatňovat připomínky. Zákon podle ní prosazuje přímý vliv ministra spravedlnosti jako politického reprezentanta na fungování úřadu. Podle žalobců popírá záměr ukotvit nezávislost státního zastupitelství. Své výhrady shrnuli státní zástupci v otevřeném dopise ministryni.

Pozici ministra spravedlnosti posiluje třeba to, že nejvyšší státní zástupce přijde o pravomoc navrhovat vedoucí státní zástupce. Stejně jako možnost ministra ignorovat výsledky výběrových řízení, což mu dá možnost během tří let obměnit vlastním rozhodnutím všechny státní zástupce.

Z otevřeného dopisu Unie státních zástupců ministryni Heleně Válkové:

„V zásadě každý bod věcného záměru, v němž byla nezávislost státního zastupitelství na politické reprezentaci potvrzována nebo posilována, je v návrhu zákona změněn ve prospěch pravomocí ministra spravedlnosti.“

Návrh zákona už delší dobu kritizuje i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Ministryně ovšem kritiku odmítá a tvrdí, že je návrh dostatečně kvalitní na to, aby mohl tvořit základ efektivního fungování státního zastupitelství v příštích letech. Podle ní naopak obsahuje instrumenty, které mají znemožnit nepřípustné zásahy do činnosti žalobců.

Unie žalobců se brání návrhu ministryně Válkové (zdroj: ČT24)

Stávající verze návrhu ponechává jmenování vedoucích státních zástupců a jejich náměstků i nadále v rukou ministra spravedlnosti. Jmenováni mají být na základě výběrových řízení organizovaných ministerstvem. Nejvyšší státní zástupce bude ve funkci maximálně jedno sedmileté období. Jmenovat jej bude vláda, která jej také bude moci i nadále odvolat, ale jen ze zákonem stanovených důvodů - konkrétně pokud by déle než půl roku nevykonával funkci nebo jestliže by „porušoval povinnosti stanovené zákonem“.

Ministryně navrhuje, aby vzniklo dvoustupňové specializované státní zastupitelství pro majetkovou a hospodářskou kriminalitu, při níž vznikla škoda minimálně 75 milionů korun, pro korupční trestné činy a pro trestné činy spáchané při zadávání veřejných zakázek. Nekomplikované případy by specialisté mohli postoupit svým kolegům z krajských státních zastupitelství.

Vydáno pod