V Plzni začíná rekonstrukce Americké třídy

Plzeň - V Plzni dnes začíná očekávaná rekonstrukce Americké třídy, která je rozdělena do 13 etap. Stavba za bezmála 160 milionů korun představuje kompletní rekonstrukci Americké třídy od Klatovské po Anglické nábřeží včetně Jungmannovy a Prokopovy ulice. Hlavním důvodem je zklidnění centrální části města a zvýšení bezpečnosti provozu zejména s ohledem na chodce, informoval na webu plzeňský magistrát.

Vozovka bude mít místo dlažebních kostek asfaltový povrch, chodníky novou dlažbu, vzniknou zálivy pro parkování a zásobování. Oprava zahrnuje i nezbytné úpravy inženýrských sítí. Nový vzhled dostanou i zastávky městské hromadné dopravy, vzniknou ochranné ostrůvky pro pěší. Nezapomíná se ani na výsadbu stromů a zeleň. 
 
Největší dopravní změnou bude nový kruhový objezd v křížení Prokopovy a Goethovy ulice s Americkou. Semafory budou stejně jako nyní na křižovatkách Americké se Škroupovou ulicí a Anglickým nábřežím. 

Po dokončení stavby (přibližně do konce roku 2008) se nebude jezdit do Martinské ulice, která bude označena jako pěší zóna. Změna jednosměrného provozu nastane v Jungmannově ulici - nově se do ní bude vjíždět z Americké třídy. Až po dokončení rekonstrukce Americké v úseku Anglické nábřeží - Klatovská se začne přestavovat Martinská a zahájí se rekonstrukce Wilsonova mostu a Resslovy ulice. 

Součástí oprav Americké třídy je i oprava vodovodu, plynovodu, kanalizace a různých kabelových vedení a přeložek, a to včetně místního rozhlasu a kamerového systému. Zároveň se bude stavět i horkovod.  
 
Americká třída je jednou z nejdůležitějších komunikací v centru města. Její význam stoupl zejména po stavbě Wilsonova mostu v roce 1913, kdy se stala hlavní propojovací tepnou jádra města a železničního nádraží a předměstských čtvrtí. Při plánech nynější rekonstrukce se uvažovalo o tom, že se část Americké třídy stane pěší zónou. Od tohoto záměru se ale zatím upustilo, protože neexistuje alternativní dopravní komunikace.

Po Americké třídě nebudou jezdit trolejbusy a autobusy městské hromadné dopravy, bude zachován pouze průjezd linek přes Americkou z Prokopovy do Goethovy ulice.