V minulém roce zmizelo z pražských ulic téměř 4000 autovraků

Praha - V roce 2008 zmizelo z pražských ulic 3766 vozidel označených jako vrak. Z toho 783 nechala Správa služeb Městské policie hlavního města Prahy zlikvidovat ekologickou cestou, 2983 odstranili majitelé sami. Dalších 489 vloni nalezených vraků v ulicích ještě stojí a majitelům ubíhá dvouměsíční lhůta, v které je mají odstranit. Nejvíce vraků bylo odstraněno z Prahy 4, uvedl vedoucí odboru odtahů a dohledu pražské Správy služeb městské policie Václav Bystrianský.

Správa služeb městské policie reaguje na oznámení od policie, městské policie, organizací nebo občanů o výskytu vraků na ulicích, ale zjišťuje je také z vlastní iniciativy. Většinou do pěti dnů pak vyhodnotí, zda se o vrak skutečně jedná, či nikoli. V případě že ano a majitel nereaguje na výzvy umístěné na autě, úřední desce nebo v doporučeném dopise, předává se vrak k ekologické likvidaci.

„Nejen že mohou bránit plynulosti provozu, jsou ale také často útočištěm bezdomovců a v neposlední řadě mohou způsobit ekologické problémy například kontaminováním půdy oleji a podobně,“ řekl zástupce starosty Prahy 4 pro dopravu Martin Hudec.

Praze 4 bylo ve spolupráci s občany v loňském roce vyhodnoceno jako vrak 508 vozů. Podle tiskové mluvčí Markéty Aulové městská část zřídila emailovou adresu vraky@praha4.cz, na které je možné autovraky nahlásit. Přišlo na ní celkem 623 oznámení. V drtivé většině šlo skutečně o vraky stojící na veřejných komunikacích. Všechny Správa služeb městské policie označila výzvou k odstranění. Ve zhruba 80 případech tak majitelé učinili ještě před příjezdem jejích techniků.

Od ledna musejí majitelé starších vozů, které neplní emisní normu Euro 3 a vyšší, při jejich prvním převodu nebo první registraci uhradit ekologický poplatek od 3000 do 10 000 korun. Jak vyplývá z údajů Sdružení automobilového průmyslu, poplatek se týká více než poloviny všech osobních aut v Česku, tedy přibližně 2,5 milionu vozů.

Vydáno pod